Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel35.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10.07.2005
Flere FN-soldater krever erstatning

Stadig flere FN-soldater krever erstatning på grunn av psykiske senskader. Paul Smines fra Bergen fikk et millionbeløp fra staten.  Smines var i FN-tjeneste en rekke steder, blant annet to ganger i Libanon, og pådro seg posttraumatisk stressyndrom. Åtte av de norske soldatene han tjenestegjorde med har tatt livet av seg etter at de kom hjem til Norge.

Smines sin advokat Jon Olav Holvik, som har fire andre FN-veteraner som sine klienter, tror medieoppstyret rundt saken hans kan ha bidratt til at flere vil søke erstatning.

Og ifølge Forsvarsdepartementet er det stadig flere tidligere FN-soldater som henvender seg og krever erstatning for psykiske senskader de har pådratt seg etter FN- eller NATO-tjeneste.

Vi har registrert en viss økning i disse sakene i den senere tiden, sier kommandørkaptein Louise Bastviken.

Også Statens Pensjonskasse har merket en økning i antallet henvendelser fra soldater som vil ha erstatning.

Ekssoldater som søker Statens Pensjonskasse om erstatning etter den nye ordningen, kan få et beløp på opptil 6G, eller 352.000 kroner, utbetalt. Da må de være hundre prosent varig medisinsk invalide, hvis ikke settes erstatningen lavere. Men en del soldater som får alvorlige skader, velger å kreve større erstatninger av Staten. Det var en slik erstatning Paul Smines fikk.

Informasjonssjef Lars Reiermark i FN-veteranenes Landsforbund sier foreningen basert på kontakt med medlemmer og andre antar at det er flere hundre tidligere utenlandssoldater som har søkt eller vurderer å søke om erstatning.

Men det er svært viktig at vi får en utredning på dette. Vi vil vite hvor mange som har krav på en erstatning og hva slags saker det gjelder. Vi har foreslått dette flere ganger, men man kan bare gjette på hvorfor departementet ikke har ønsket det, sier Reiermark.

Informasjonssjefen mener også beløpene de tidligere utenlandssoldatene kan få utbetalt fra Statens Pensjonskasse er latterlig lite.

Sist oppdatert:03.11.2007 01.56.06
  

Kilde: norvetnet.no