Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel349.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


26.06.2009
Krigskorset gjeninnføres
KrigskorsetKongen i statsråd har besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset for heltemodig innsats. Nå skal det kunne tildeles både for innsats i ekstreme situasjoner under 2. verdenskrig og for innsats under utenlandsoperasjoner i hele etterkrigsperioden og frem til i dag.
 
 

Pressemelding 04/2009 fra Forsvaret, 26. juni 2009

Forsvarssjef general Sverre Diesen er meget godt fornøyd med at Krigskorset igjen kan tildeles norske soldater.

krigskorset– Dette betyr mye for Forsvaret og våre soldaters innsats i dagens operasjoner; som i Afghanistan. Med stadige operasjoner utenlands, og dermed også mulighet for strid og trefninger, er vi helt avhengige av å kunne dekorere dem som utmerker seg utover pliktens krav på forskjellig måte, sier forsvarssjefen.

Forsvarssjefen peker videre på betydningen av at Krigkorset igjen blir brukt som en levende dekorasjon:

– Det er ikke bare et spørsmål om å hedre dem som hedres bør. Det er også meget viktig for å understreke legitimiteten i den tjenesten våre soldater utfører på statens vegne når de både tar andres liv og utsetter seg for fare for å miste sitt eget. En viktig del av dekorasjonsregimets formål er med andre ord å demonstrere og understreke noe viktig også for de som ikke selv dekoreres. På den måten vil regimet bidra til å redusere faren for psykiske senskader, ved at handlinger som ellers vil kunne disponere for slike skader fremheves som forbilledlige, kommenterer han.

– Jeg håper nå de som er innstilt, får Krigskorset, avslutter Sverre Diesen.

Ordenen tildeles av Kongen i statsråd. Krigskorset ble innstiftet ved kgl. res. av London-regjeringen i 1941. Krigskorset er så langt tildelt til 273 norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdenskrig. Krigskorset er ikke blitt utdelt etter 1949.
 
 
 
 
Sist oppdatert:27.06.2009 01.51.38
  

Kilde: norvetnet.no