Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel347.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


6/10/2009
Hedrer de norske soldatene
Forsvarets operasjonsmedaljeDe har vært ute og de har kjempet. Torsdag den 11.juni kommer den tiende norske kontigenten tilbake til norsk jord, og det markeres med medaljeutdeling på Akershus Festning.  Forsvaret arrangerer for første gang i nyere tid en større medaljeseremoni på Akershus festning i morgen.
 
 
 
Klippet fra mil.no
Tekst: Linnéa Berg, FMS. 
Foto: FMS 

Forsvarets operasjonsmedalje
Norske soldater befinner seg kontinuerlig i Afghanistan for å sikre fred og stabilitet i landet. Den tiende norske kontingenten kommer tilbake etter seks måneder med hardt arbeid.

11. juni kl 1300-1430 ved nasjonalmonumentet, Akershus festning, vil PRT 12 markeres blant annet med en medaljeparade. 250 soldater, befal og offiserer fra det norske hovedbidraget i PRT 12 Meymaneh vil motta Forsvarets operasjonsmedalje Afghanistan.

- Vi ønsker å synliggjøre den innsatsen våre soldater gjør i utlandet og de utmerkelser som følger med, sier Forsvarssjef, general Sverre Diesen

Verdig markering
Hittil har denne typen medaljeseremonier vært arrangert blant annet på Gardermoen flystasjon og på Sessvollmoen.

- Vi har nå bestemt at større medaljeseremonier i fremtiden skal foregå på Akershus festning for å gjøre dem mer synlige og tilgjengelige for offentligheten, forteller Forsvarssjefen.

Det er kommende forsvarssjef, generalløytnant Harald Sunde, som skal stå for medaljeutdelingen i morgen fra kl 13.00.

Det vil bli en verdig markering for de norske soldatene.
 
 
Forsvarets operasjonsmedalje
  • Tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i minimum 90 dager i en norsk enhet, eller multinasjonalt stabsledd i forbindelse med den internasjonale operasjonen. Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon.
  • En mottaker kan kun tildeles medaljen én gang med samme medaljebånd.
  • Påfølgende og eventuell tidligere tjenesteperioder i samme land markeres ved et romertall av metall festet på medaljebåndet og medaljens båndstripe. Tallet angir antall tjenesteperioder.
Forsvarets operasjonsmedalje
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:6/10/2009 6:17:01 PM
  

Kilde: norvetnet.no