Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel344.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


29.05.2009
50 års jubileum for Bæreia
Bæreia 50 årForsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens tale i forbindelse med Bæreias 50-års jubileum 26. mai: En veteran er en hedersbetegnelse.  En veteran er en som stiller opp når verdenssamfunnet ber om det. En veteran er en som er villig til å sette eget liv og helse på spill for at vi andre skal få leve i fred og frihet. En veteran er en som fortjener all den heder og anerkjennelse vi kan gi. En veteran er en vi alle skal være stolt av.
 
Kilde: regjeringen.no
 
Derfor skal vi også ta vare på veteranene våre. Vi som nasjon skal og må stille opp for veteranene når de måtte trenge det, akkurat som de har stilt opp for oss.
 
Bæreia har gjennom 50 år vært stedet der man har stilt opp for veteranene. Jeg vil derfor benytte anledningen til å rette en spesiell takk til Krigsinvalideforbundet.  Åpningen av rekreasjonshjemmet Bæreia betød at fokus ble rettet også mot andre sider av veteranenes sak enn å bedre deres økonomiske kår. Nå kunne man endelig sette i gang med omsorgsarbeide for de krigsveteranene som trengte det. Og det var nettopp det Krigsinvalideforbundet gjorde.  Derfor var det at Bæreia kunne bli kalt ”et paradis i skogen”
 
Etableringen av Bæreia ville aldri ha skjedd uten en enestående innsats fra enkeltpersoner og lokalsamfunnet. I tillegg vil også jeg takke Kongehuset for den støtten det alltid har vist krigsveteranene og dette stedet.
 
Det var en milepæl da vi nå kjøpte Bæreia tilbake til veteranene. Dette skal være et rekreasjonssted og et kraftsenter der veteraner kan møtes. At Forsvaret nå overtar driften av senteret er et uttrykk for at staten tar sitt ansvar for veteranene på alvor. Det ansvaret viser vi også ved å fremme forslag til lovendringer som gjør at den omsorgen vi sier vi føler for veteranene ikke bare blir ord, men også viser seg i handling.
 
Det er alltid en ære for meg å få snakke til - og om - alle de har gjort så mye for så mange .
 
Og blant disse vil jeg også innlemme alle dere som har gjort Bæreia til det det har vært og skal bli. Slik at vi også i fremtiden kan høre utsagn som dette fra Erik Bye under det storslagne 30 års jubileet i 1989: ”Å få være med her på Bæreia gjennom årene har kanskje vært det som har betydd mest i livet mitt.”
 
Heller ikke Erik Bye gikk upåvirket videre etter møte med krigsveteraner.
 
Gratulerer med dagen, Bæreia!
 
 
 
Sist oppdatert:29.05.2009 00.21.01
  

Kilde: norvetnet.no