Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel343.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


25.05.2009
Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
Mer penger til intopsRegjeringen vil øke bevilgningene til utenlandsoperasjoner, med særlig fokus på Afrika, med til sammen 505 millioner kroner i 2009.  Dette gjør at Norge kan stille med ytterligere, betydelige bidrag til fred og stabilitet i Afrika og Afghanistan og gi beskyttelse til sivil skipsfart og humanitære forsyninger til Somalia, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
 
Kilde: Regjeringen.no

Regjeringen vil blant annet prioritere 300 millioner kroner til et norsk feltsykehus i tilknytning til FNs operasjon i Tsjad. - Det norske feltsykehuset er en meget etterspurt ressurs og utgjør et viktig bidrag til operasjonen. Regjeringen har ønsket at Norge skal delta i en FN-ledet operasjon i Afrika, og det har vi fått til, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I tillegg legges det opp til å bruke 155 millioner kroner på å sende en norsk fregatt til Aden-bukta, for å bidra til å bekjempe piratvirksomhet og beskytte sivil skipstrafikk og humanitære forsyninger til Somalia.

Regjeringen vil i 2009 også benytte 30 millioner kroner til forlengelse av helikopterbidraget i Afghanistan. - Helikopterbidraget brukes til medisinsk evakuering og er av stor betydning for sikkerheten til våre soldater, påpeker forsvarsministeren.

I tillegg vil Regjeringen bidra med finansiering av og instruktører til etablering av en tyskledet ingeniørskole for afghanske sikkerhetsstyrker i Mazar-e-Sharif i Afghanistan.  Regjeringen vil sette av 20 millioner kroner til dette formålet. - Etableringen av ingeniørskolen er et viktig ledd i prosessen med å styrke afghanernes evne til å ivareta egen sikkerhet i landet, og er viktig for utviklingen i og gjenoppbyggingen av Afghanistan, sier Strøm-Erichsen.

I Revidert nasjonalbudsjett – som legges frem i statsråd i dag – foreslår regjeringen å tilleggsbevilge 505 millioner kroner til denne økte satsingen på operasjoner i utlandet.
 
 
 
Sist oppdatert:25.05.2009 18.30.01
  

Kilde: norvetnet.no