Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel342.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.05.2009
Eksemplarisk mot i kamp
NATO Meritorious Service MedalØSTERDAL GARNISON: En soldat fra Telemark bataljon ble i slutten av april tildelt Natos fortjeneste medalje for fremragende tjeneste. Soldaten viste tapperhet da laget falt under ild fra fienden i Afghanistan. . Nylig overrakt fra Generalinspektøren for Hæren til soldaten i Telemark bataljon.
 
 
 
Klippet fra Forsvarsnett
Tekst av Stephen Olsen - Informasjonsavdelingen Hærens styrker.

I aulaen til Telemark bataljon (TMBN) samlet hele bataljonen seg for å hedre en av grenaderene. Med blåsere fra signaltroppen til Hans Majestet Kongens Garde var det duket for en høytidelig medaljeutdeling. Grenaderen fra TMBN ble spesielt belønnet for tapper innsats i strid i Afghanistan. Han mottok medaljen: NATO Meritorious Service Medal.

- Gjorde det vi har trent til
- Jeg setter veldig pris på å bli verdsatt og anerkjennelsen. Det er spesielt en ære at hele bataljonen var tilstede for å vitne utdelingen, forklarer grenaderen.

Soldaten fra TMBN forklarer at det var mye ild da hendelsen oppstod. Men at han bare gjorde det de er trent til.

- Jeg tenkte bare på det jeg måtte gjøre. Visste hva du skulle gjøre på grunn av treningen. Samtidig er det viktig å påpeke at jeg ikke kunne gjort jobben uten teamet rundt meg, sier soldaten. Han legger ydmykt til at det også er viktig å huske på innsatsen til de som ikke anerkjennes spesielt.

Stolt generalinspektør
Ny generalinspektør for Hæren (GIH), generalmajor Per Sverre Operud, stod for tildelingen.

- Grenaderens heltmodig innsats er et eksempel for medsoldater, sa generalinspektøren i talen til de oppmøtte.

GIH leste opp bakgrunnen for nomineringen, en kamphandling i Afghanistan i fjor:

- Avdelingen falt under ild fra fienden. Soldaten løp raskt til en av de ubemannede maskingevær posisjonene. Han bemannet våpenet og svarte med effektiv ild. Resten av laget kunne dermed søke dekning på grunn av hans ilddekning. Soldatlaget kunne dermed igjen ta kontroll over situasjonen og vinne kampen. Soldaten viste besluttsomhet og mot under ild.

Dette var tredje gang generalmajor Opedal besøkte TMBN i løpet av første uken som GIH.

Hedersmedalje i Nato
Medaljen er tildelt for fremragende tjeneste i Nato-oppdrag.
Diplomet for tildelingen er signert av generalsekretær i Nato Jaap de Hoop Scheffer:

- På NATO oppdrag har soldaten opprettholdt de beste tradisjoner i alliansen. Han har utvist ekstraordinær mot under ild. Dette har gitt anerkjennelse og opparbeidet respekt og takknemlighet hos alle representert i alliansen.
 

Statutter for Nato Meritorious Service Medal:

Kvalifisert personell er individer som tjenestegjør fast eller midlertidig i NATOs operative kommandokjede [...] som roses personlig av en sjef eller leder i en Nato enhet for å:
- Utføre modige handlinger i vanskelige og farlige situasjoner; eller
- Viser eksepsjonell ledelse eller personlige eksempel; eller
- Gjør et bemerkelsesverdig bidrag i en aktivitet eller program; eller
- Tåler en bestemt motgang eller deprivasjon i NATOs interesse.

Eligible personnel are individuals serving permanently or temporarily within NATO's operational chain of command [...] who are commended personally by a Commander or a Head of a NATO Body for:
- Performing acts of courage in difficult or dangerous circumstances; or
- Showing exceptional leadership or personal example; or
- Making an individual contribution in any activity or programme; or
- Enduring particular hardship or deprivation in the interest of NATO.


 

Sist oppdatert:12.05.2009 16.33.46
  

Kilde: norvetnet.no