Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel340.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.05.2009
Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen

TysklandsbrigadenForsvaret ønsker å lage en verdig ramme rundt dagen og hedre de falne ved minnesmerket på Retterstedet og ved minnesmerkene for FN og NATO styrkene, Lingekompaniet og Shetlandsgjengen, Skottlandsbrigaden, Luftforsvaret og Tysklandsbrigaden.

Risikoen ved Norges utenlandsoperasjoner har de siste årene økt og Forsvaret ønsker å vise at vi verdsetter den innsatsen som utrettes av våre styrker både ute og hjemme. Slik sett har Frigjøringsdagen og Veterandagen fått en ny dimensjon, forteller brigader og kommandant Geir Holmenes, ved Akershus Festning.

Forsvaret ønsker å tydeliggjøre minnehøytideligheten i Minnelunden, Akershus Festning, med salutt, kransenedleggelser, musikk og jagerflyparade. I tillegg til Akershus festning skal salutt også avfyres fra samtlige av Forsvarets øvrige 15 saluttstasjoner rundt om i landet.

Program
Kl. 10.00: Retterstedet, Akershus festning: Tale og kransenedleggelse
Kl. 10.30: Akershus slottskirke, Akershus festning: Kirkeparade
Kl. 12.00: Minnelunden, Akershus festning: Salutt, fedrelandssalmen, tale ved sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Finseth, bekransning av minnesmerkene og ”Ja vi elsker”. Seremonien avrundes med overflyging av F-16.
Kl. 13.30: Minnelunden,Vestre Gravlund: Tale og bekransning av minnesmerkene.

Forsvarets stabsmusikkorps spiller.

Publikum ønskes velkommen til seremoniene.
 
 
 
Sist oppdatert:07.05.2009 13.05.31
  

Kilde: norvetnet.no