Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel336.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


08.04.2009
Sivil-militært arbeid i Libanon
Norske soldater i UNIFIL IIFor omtrent et halvt år siden ble et nytt norsk bidrag satt opp i Libanon. – Forholdene har endret seg mye etter at Norge trakk sitt bidrag til Unifil i 1999, sier avtroppene styrkesjef Stein Mikkelsen.
 
 
 
 
Klippet fra www.mil.no
Tekst&Foto: Jan Petter Mathisen, PIO i Libanon
 
Den første kontingenten av det norske bidraget til United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil II) har i løpet av de siste seks månedene arbeidet med å bygge seg opp. Nå fører de stafettpinnen videre til den 2. kontigenten:

– Etablering av ny norsk enhet har vært en utfordrende og svært interessant oppgave, sier avtroppende sjef, major Stig Mikkelsen.

Mikkelsen har ledet fem normenn med spesialkompetanse innen sivilt militært samarbeid (Cimic).

– Vi inngår i Cimic-enheten, og jobber med sivil-militær koordinasjon og samarbeid på øverste nivå. Avdelingen er direkte underlagt styrkekommandør og generalløytnant Claudio Graziano.

I praksis vil dette si å blant annet å koordinere med de største internasjonale og nasjonale humanitære organisasjoner, helsedepartementet og sosialdepartementet i Beirut.

– Vi skal oppnå et funksjonelt samarbeid mellom sivile og lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, andre internasjonale aktører og militære styrker, forklarer Mikkelsen.

Avdelingen teller totalt 18 personer, hvor resterende personell og avdelingssjefen kommer fra Italia, i tillegg til noen lokalt ansatte.

Majoren opplyser at avdelingen nyter godt av det arbeidet nordmenn har gjort i Norbatt tidligere.

– Den gode jobben det norske bidraget i Norbatt har gjort i sine 20 år her nede gjør sitt til at vi som nordmenn høster godt av den godviljen som ble opparbeidet den gang.

En ny start
For å opprette et nytt bidrag er det mange detaljer som skal på plass

– Etter en treg start med mye administrasjon for å få kontingenten på plass, har avdelingen hatt fokus på å løse operative oppdrag. Avdelingens renommé har økt eksponentielt, og man opplever nå interesse fra både militære og sivile aktører, sier Mikkelsen.

Nytt personell er nå på plass, og major Tore Hongseth overtar stafettpinnen. Han vil lede det norske bidraget de neste seks månedene.

– Det er fremdeles mye ugjort her, der vi videre planlegger trening og veiledning i Cimic overfor andre Unifil-styrker samt den libanesiske armeen, herunder taktisk- og stabspersonell. Dette arbeidet ledes av Unifils hovedkvarter, med Cimic Unit som utførende ledd, avslutter en fornøyd major Hongset.

Fakta

Civil military coordination and cooperation (Cimic)

Oppgaven til Cimic Unit vil være (på et strategisk nivå) å oppnå et samarbeid mellom sivile myndigheter og militære styrker, til støtte for Unifil. Avdelingen skal kunne gjennomføre oppdrag under fredsbevarende operasjoner og katastrofehåndtering, samt legge til rette for økt samarbeid mellom sivile og militære parter. I tillegg skal avdelingen drive tillitskapende arbeid og gi støtte og koordinere lokal gjenoppbygging og utvikling av Unifil sitt ansvarsområde. Cimic Unit skal spesielt hjelpe til med å styrke samarbeidet mellom Unifil og de libanesiske myndigheter.

Den første kontingenten har arbeidet med følgende oppdrag:

  • Etablering av nytt norsk bidrag til Unifil II
  • Nettverksbygging mot sivile myndigheter, militære avdelinger i hele ansvarsområdet og de internasjonale og nasjonale organisasjonene som figurerer i ansvarsområdet (Sør-Libanon).
  • Kartlegging og vurdering av helsesituasjonen i Sør-Libanon med gjennomført kartlegging av 115 av 170 definerte helsestasjoner og sykehus.
  • Trening av den ghanesiske bataljonen i grunnleggende sivil-militære arbeidsmetoder.
  • Vurdering av nytt Business development center i nærmeste regionale senter og storby.

Sist oppdatert:08.04.2009 10.43.49
  

Kilde: norvetnet.no