Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel332.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.02.2009
Gulf-veteraner undersøkes
GulfkrigenMot slutten av fjoråret sendte Forsvarets sanitet (FSAN) ut brev til over 500 veteraner fra Gulf-krigen, med tilbud om helseundersøkelse. Forsvarets Sanitet starter nå arbeidet med å behandle henvendelsene.
 
 
 
 
Klippet fra www.mil.no
Tekst: Martin Øsmundset, Forsvarets mediesenter

Brevet ble sendt ut til 549 veteraner fra Gulf-krigen i 1991-94. De inviterte veteranene ble bedt om å henvende seg til den nasjonale militærmedisinske poliklinikken (NMP). FSAN ønsket at de som har problemer de anser har relasjon til tiden etter tjeneste under Gulf-krigen, skulle melde seg.

– Vi gjennomgår henvendelsene, og kontakter deretter den enkelte med informasjon om hva som eventuelt skal gjøres, forklarer oberstløytnant Anders Trovik Hasle ved Forsvarets sanitet.

Tilrettelegger for den enkelte
Hasle forteller at den primære konsultasjonen skjer ved NMP eller ved en av Forsvarets 20 sykestuer rundt om i landet.

– Hvor den første konsultasjonen foregår, avhenger både av hvor vedkommende bor og omfanget av henvendelsen. Vi vil vurdere dette i hver enkelt situasjon, men vi forsøker i så stor grad som mulig å tilrettelegge for den enkelte, forteller Hasle.

– Først må vi registrere henvendelsene og gjennomføre de første undersøkelsene og intervjuene. Det kan vi også gjøre lokalt via Forsvarets sykestuer. Deretter vil det bli vurdert videre oppfølging og eventuelt behandling. Dette vil bli vurdert individuelt, og vi ser ikke bort i fra at vi vil benytte det nylig etablerte samarbeidet med en rekke av de norske universitetssykehusene, utdyper Hasle.

Politisk utspring
Det var forsvarsministeren som anmodet Forsvarets sanitet om å utrede arbeidet på bakgrunn av en omfattende undersøkelse fra 2003. Hensikten var å få flere fakta på bordet om de helsemessige konsekvensene av belastningen veteranene har vært utsatt for.

– Den politiske ledelsen gjorde oss oppmerksomme på at noen hevdet at det finnes veteraner som ennå ikke har fått hjelp. Det var utgangspunktet, forteller Hasle.

– Det vi håper å oppnå, er å få satt i gang nødvendig hjelp til dem som trenger det. Vi får bare håpe at det ikke har gått så lang tid for enkelte at det blir vanskelig å hjelpe, kommenterer oberstløytnant Hasle.

Et annet problem Hasle og FSAN har støtt på, er å lokalisere alle brevets 549 mottakere.

– Noen kan ha latt være å melde flytting eller kan ha flyttet til utlandet. Derfor er det nok noen vi ennå ikke har kommet i kontakt med, innrømmer Hasle.

Trygger fremtidens veteraner
Videre forteller Hasle at det nå gjøres grep for å trygge fremtidige veteraners helse.

– Vi jobber med nye rutiner, for å sørge for at vi ikke mister kontakten med dem som kommer hjem fra internasjonale operasjoner.

Politisk handlekraft
Presidenten i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO, tidligere FNVLF), Odd Helge Olsen, mener slike helseundersøkelser burde kommet i stand for lenge siden, men han roser den politiske ledelsen for rask respons når saken kom på banen for fullt.

– Da vi tok det opp, ble det handlet raskt. Vi er glade for at det nå er satt høyeste prioritet på dette, og uansett er det bedre sent enn aldri, uttalte Olsen.

Gulf-veteran Geir Olav Stamnes er rådgiver NVIO. Han ønsker undersøkelsen velkommen.

– Denne undersøkelsen har vi etterlyst over lengre tid. Vi ønsker å sette en sluttstrek. Veteraner og pårørende fortjener å få de svarene de har ventet på i 18 år. Bekymringen må legges død nå, mener Stamnes.

Uenighet
Geir Olav Stamnes er imidlertid ikke enig i hvordan undersøkelsene gjennomføres.

– Vi ønsker at samtlige skal melde seg, også de friske, for å få en bredde i undersøkelsen, kommenterer Stamnes.

Videre mener han at metodikken i undersøkelsene i størst mulig grad skal basere seg på erfaring og kunnskap fra britiske og amerikanske undersøkelser.

Han stiller også spørsmålstegn ved at Forsvaret selv gjennomfører undersøkelsene:

– Det er greit for oss at NMP organiserer det hele, men vi ønsker at universitetsklinikkene skal foreta selve undersøkelsene, for å oppnå helt og holdent uhildete resultater.

– Må ha tillit
Anders Trovik Hasle i FSAN tror ikke at universitetsklinikkene skal være første sted for undersøkelsene:

– Men ved behov kan vi henvise dit. Vi må ha slik tillit til sanitetstjenesten i Forsvaret at hensikten er å avdekke sykdom og hjelpe – ikke dekke over sykdom, sier han.

Han minner igjen om at først må Forsvaret registrere henvendelsene og gjennomføre de første undersøkelsene og intervjuene.

– Dette vil bli vurdert individuelt, og vi ser altså ikke bort i fra at vi vil benytte det nylig etablerte samarbeidet med en rekke av de norske universitetssykehusene, avslutter Anders Trovik Hasle i FSAN.
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:01.02.2009 00.46.49
  

Kilde: norvetnet.no