Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel331.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.01.2009
Stolt over veteranene
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens foredrag i Oslo Militære Samfund 5. januar 2009.Utdrag av Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens foredrag i Oslo Militære Samfund 5. januar 2009:
 
(...) Også når soldatene våre kommer hjem skal de oppleve at de blir godt tatt vare på av Forsvaret og av samfunnet for øvrig. I tett samarbeid med veteran- og personellorganisasjonene er vi i ferd med å styrke rettighetene og tilbudene til veteranene våre. Regjeringen kommer til å stå på hardt for at veteranene og familiene deres blir så godt tatt vare på som mulig.

Deltakelse i utenlandsoperasjoner vil være normalsituasjonen for Forsvarets ansatte. Derfor er det også viktig for våre soldater at den dagen de kommer hjem som veteraner, så vet de og deres pårørende at de får god oppfølging og et verdig tilbud. Veteranarbeidet blir også dermed viktige steg i retning av et moderne og godt forsvar.

Jeg er stolt over soldatene og veteranene våre. Jeg er stolt over det motet de viser. Den freden de skaper. Den rettferdigheten de arbeider for. Og ikke minst er jeg stolt over det håpet de bringer i møte med en plaget sivilbefolkning. (...)
 
 
 
 
Sist oppdatert:05.01.2009 20.38.22
  

Kilde: norvetnet.no