Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel324.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


14.12.2008
Bare ikke bruk K-ordet!
Bare ikke bruk K-ordet!SV ønsker ikke at to marinejegere skal få sine velfortjente krigsfortjenestemedaljer, fordi disse medaljene skal utdeles kun til personell ”som har deltatt i krig”. Samtidig framhever SVs forsvarstalsmann i Stortinget, Bjørn Jacobsen, at han ikke kjenner til de konkrete medaljesakene.
 
 
 
Tekst: J L Bjerkansmo
klippet fra www.bfo.no
Foto: Forsvarets Mediesenter
 
”Men jeg har spilt inn til våre folk i regjeringen at det aller viktigste nå er å ta seg av veteraner og skadede ekssoldater som er i ferd med å falle ut av samfunnet. For mange gjør det vondt verre for dem å være vitne til rigging av store medaljearrangementer, mens vi ikke har klart å følge opp de som har falt utenfor, og som mest trenger vår oppmerksomhet”, sier Jacobsen til VG.
Det er nok ikke bare de konkrete medaljesakene den gode Jacobsen ikke kjenner til. Å sette medaljetildelinger opp mot ivaretagelse av våre krigsveteraner er et tøvete utspill som egentlig ikke fortjener kommentar.

Dette utspillet føyer seg vakkert inn i rekken av merkelige utspill fra dette partiet. Utspill som understreker det forunderlige paradoks at Norge er sært nok til å holde seg med en regjering hvorav en av partene er erklærte NATO-motstandere.
Likevel har dette partiets politikere sanksjonert at norske menn og kvinner skal delta i krigen mot terror i Afghanistan, dog uten å våge å innrømme at Norge er i krig når vi sender soldater på skarpe oppdrag i en krigssone.

Det skal også sies at andre partiers politikere heller ikke tar K-ordet i sin munn

BFO har selvfølgelig hørt alle mer eller mindre gode argumenter for å ikke kalle en spade for en spade, eller en krig for en krig. Det spiller uansett ingen rolle hva slags argumenter man bruker. Den enkelte soldats opplevelser i det aktuelle området vil gjøre dette til en uinteressant akademisk diskusjon.

La oss se på realitetene:
Soldater og befal på tjeneste i Afghanistan har blitt sendt ut etter at de norske styresmakter har funnet det politisk opportunt å delta i ”krigen mot terror”. Dette følger av våre NATO – forpliktelser.

Norske styrker er i stadige kamphandlinger, og andre spente situasjoner, og for den enkelte soldat vil tilstedeværelsen i et område hvor de til enhver tid kan bli utsatt for voldshandlinger i den hensikt å drepe eller skade, fortone seg som krig
 
I forunderlige Norge forsøker politikere for all pris å la være å bruke K-ordet. Det er bedre å snakke om ”militær aksjon” , ”fredsbevarende styrke”, FN-oppdrag”, ”sanitetsstyrker”, ”ingeniørtropper”. Dette er å lulle det norske folk inn i troen på at fredsnasjonen Norge bare bidrar humanitært og overlater alt det ”stygge” til andre lands soldater; andre land med mindre humanitært hjertelag enn det vi har.
 
Våkn opp…..Norge er en stor humanitær bidragsyter, men våre soldaters oppgave er først og fremst å være soldater, uavhengig av beretens farve. Når våre styrker er ute deltar de i krig. Når våre soldater kommer hjem er de krigsveteraner.

Det er dessverre et paradoks at Forsvaret selv har bidratt til å skape bildet av norske utenlandssoldater som kamuflerte sosialarbeidere.

Nå er det på høy tid at soldater og befal framdyrker sin profesjonsidentitet i det offentlige rom. Samfunnet må lære og bli bevisste på at alt Forsvaret og Forsvarets personell foretar seg har til hensikt å dyktiggjøre etaten til å gjøre krigerens jobb. Og når man er i et krigsområde så er det for å delta, hvilket for øvrig de norske styrkene gjør på en forbilledlig måte.

Våre styrker er sendt ut på vegne av nasjonen og etter ordre fra Regjeringen
Nå må den norske regjering vise at de tar ansvar for sine handlinger, og la soldatene få medaljene de har blitt innstilt til av forsvarsledelsen.
 
 
 
Relaterte debatter i forumet:
 
 
 
 
 
 

 
Sist oppdatert:14.12.2008 03.13.19
  

Kilde: norvetnet.no