Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel323.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


14.12.2008
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
NVIOFN Veteranenes Landsforbund (FNVLF) heter fra 1. januar 2009, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO, Dette for tydeligere å fremstå som ett Veteranforbund for veteraner fra alle typer utenlandsoperasjoner. NVIO og den nye logoen ble lansert i Oslo Militære Samfund.
 
 
Klippet fra FNVLF

FNVLF har i løpet av de siste årene fått flere tilbakemeldinger om at de fleste som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i dag ikke føler noen tilhørighet til FN, selv om operasjonene i de fleste tilfeller er hjemlet i FN-vedtak. De oppfatter seg ikke som FN-veteraner.

Dette tilsier at Forbundets navn bør være nøytralt i forhold til operasjonenes organisasjonsmessige tilhørighet, samtidig som det går tydelig frem av navnet hvem Forbundet henvender seg til.
Navnebytte har derfor vært ett tema i Forbundet en tid, som har erkjent at navnet interesseorganisasjonen har i dag, kan føles ekskluderende for de unge soldater som er i tjeneste nå.

Ny logo
Forbundets nye logo symboliserer det sterke kameratskapet, samholdet og styrken som kjennetegner vår organisasjon, og støtte og omsorg for de av våre likemenn som har behov for det.

Logoen er laget i en sammenhengende strek – lenket sammen – som symboliserer en kjede av veteraner som står sammen.

Ringen representerer samhold og felleskap.

Kartet i bakgrunnen representerer den internasjonale tilknytningn og fellesnevneren, i form av utenlandstjeneste i de mange land Norge har deltatt i utenlandsoperasjoner.

Hovedfargen som er valgt på logoen er gylden sand/gull. Fargen symboliserer som gull heder, og som sandfarger den internasjonale tilknytningen til de mange steder Norge har deltatt i internasjonale operasjoner.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:14.12.2008 00.51.36
  

Kilde: norvetnet.no