Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel321.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.12.2008
FSAN tilbud til Gulf-veteraner
Norske soldater i IrakForsvarets Sanitet (FSAN) har sendt brev til 549 veteraner fra Gulf-krigen i 1991-94 med tilbud om oppfølgende helseundersøkelser. FSAN ønsker å komme i kontakt med veteraner som opplever å ha et helsemessig problem som ikke er ivaretatt.
 
 
 

Av J. Ketil Steine, Kommunikasjonsenhete

Ny studie gjennomført i 2008
I en undersøkelse fra 2003, som omhandlet totalt 8000 veteraner fra 1990-2001, syntes forekomsten av sykdom generelt ikke å være hyppigere enn forventet i tilsvarende kjønns- og aldersgrupper, heter det i brevet fra FSAN.

– I 2008 har vi, på oppfordring fra Forsvarsdepartementet, gjennomført en studie hvor opplysninger om Gulf-veteranene fra denne helseundersøkelsen er sammenlignet med statistikk fra andre tilgjengelige helseundersøkelser, sier sjefslegen for allmennhelse, oberstløytnant Anders Trovik Hasle i FSAN:

– Hensikten har vært å få mer kunnskap om helsemessige forhold knyttet til den belastningen våre veteraner har hatt tidligere, sier Hasle og forteller at resultater fra studien viser mulig økt forekomst av helseplager for veteraner fra NormedUnit / UNICOM (1991).

– Det er ikke avdekket noen økt dødelighet i forhold til andre veteraner. Tallene er ikke store, og tolkningene er derfor usikre, sier Hasle:

– For dem som deltok i Normedcoy (Saudi) 1991 er det ikke påvist økte helseplager sammenlignet med andre veteraner, eksempelvis i forhold til sykmeldinger og uføretrygd.

Ønsker å hjelpe
– Vi ønsker å hjelpe hver enkelt som har helsemessige problemer, og vi ønsker å avklare hva som eventuelt kan gjøres gjennom Forsvaret, i det sivile helsevesenet eller i et samarbeid mellom disse - slik at helsetilstanden til den enkelte kan forbedres og langtidsskadene bli så små som mulig, sier Hasle.

– Når det gjelder spørsmål om yrkesskade, avgjøres det av NAV trygd. Forsvaret bidrar med opplysninger som sammen med den enkeltes beskrivelse gir grunnlag for videre vurdering hos NAV trygd.

FSAN ønsker framfor alt å bidra til at det blir gitt nødvendig helsehjelp, og vil tilby en konsultasjon for å avklare nærmere hvem som kan ha problemer.

FSAN ønsker å komme i kontakt med de veteranene som har helseplager de mener er relatert til tjenesten, og som ikke har fått disse utredet og behandlet.

Veteranene kan ta kontakt - per telefon eller i brev - til:
Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP) i Oslo
Adresse: Oslo mil / Akershus, 0015 OSLO.
Tlf. 2309 7930, kl 08:00 - kl 11:30 eller kl 12:30 - kl 15:00

– Etter denne første kontakten vil det bli gitt timeavtale hos aktuell helsetjeneste i Forsvaret, sier Hasle, og forteller dessuten at FSAN har etablert en gruppe som innhenter informasjon og kartlegger helsetrusler knyttet til operasjoner og aktuelle operasjonsområder.

Vurderer også andre rapporter
– FSAN gjennomgår og vurderer i disse dager den omfattende rapporten som amerikanske helsemyndigheter har lagt frem om veteraner som har fått helseproblemer etter Gulf-krigen. Når FSANs anbefalinger foreligger, vil Forsvarsdepartementet vurdere om dette gir grunnlag for eventuell videre oppfølging, avslutter oberstløytnant Anders Trovik Hasle – sjeflege almennhelse ved FSAN.

 

Sist oppdatert:12.12.2008 00.43.45
  

Kilde: norvetnet.no