Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel320.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10.12.2008
Veteranenes forkjempere
Veteranenes forkjempereFN-veteranenes Landsforbund (FNVLF) har delt ut hederstegn til to personer som med sin innsats har sørget for et markant skifte i veteranarbeidet. Mottagerne selv forteller at de så vidt har begynt.
 
 
 
 
Klippet fra Forsvarsnett
Av Martin Øsmundset, Forsvarets mediesenter

– Jeg er stolt og glad over denne medaljen. Veteransaken er viktig for meg, og jeg vil gjøre det jeg kan for å styrke rettighetene og anseelsen deres. Mye er allerede gjort, men mye gjenstår, kommenterer statsråden.

Generalsekretær Vidar Falck i FNVLF forteller at det skjedde et markant skifte i 2005, da Strøm-Erichsen ble forsvarsminister.

– Hun har gitt sin fulle støtte, og på grunn av det har arbeidet for veteranene fått et helt annet fokus, forteller generalsekretæren.

Trekker i samme retning
Det er ikke bare Strøm-Erichsen som har engasjert seg. Vidar Falck hadde enda et gyllent hederstegn å dele ut. Det gikk til en mann som selv er veteran, nemlig generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood.

– Han har gitt veteranene et ansikt. Vi har ikke hatt mange ledere i Forsvaret som så tydelig har tatt ansvar for veteranarbeidet, skryter Vidar Falck.

– Det er veldig hyggelig med en slik utmerkelse, både fordi den kommer fra veteranene selv og fordi det betyr at det settes pris på Hærens engasjement, uttalte generalmajoren.

Han poengterte imidlertid at det er flere enn han som jobber for den gode sak:

– Forsvarssjefen og statsråden har engasjert seg direkte i arbeidet. Forsvaret som institusjon fra politisk ledelse til lavere nivåer har trukket i samme retning.

Nasjonens selvrespekt
Robert Mood var offiser i de norske Libanon-styrkene og sjef for Telemark bataljon da de deltok i Kosovo. Han tror det har hatt sitt å si for hans engasjement.

– Det at jeg er veteran sjøl og kjenner mange som sliter, har nok ført til at jeg har engasjert meg litt ekstra. Jeg er overbevist om at det er viktigere å ta vare på veteraner enn mange tror, forklarte generalen.

Han var klar på at det er en plikt å ta vare på veteranene. Uansett.

– Vi må ta vare på dem gjennom praktisk handling uavhengig av om vi er enig eller uenig i hvor de har vært eller hva de har gjort. Det handler om nasjonens selvrespekt, fastslo Mood.

Antallet år uviktig
Forsvaret får sannsynligvis lovfestet plikt til oppfølging av veteranene i ett år etter endt tjeneste gjennom den såkalte ”veteranloven”. FNVLF har allerede tatt til orde for å utvide pliktperioden til fem år.

– Det viktige er ikke om Forsvarets plikt til oppfølging er ett, to eller fem år. Det viktige er å innse at oppfølging er et samfunnsansvar, mente generalinspektøren.

Mood foreslo konkrete tiltak for veien videre.

– Vi har ingen mulighet til å etablere et militært helsevesen. Derfor er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet, NAV og andre samfunnsinstitusjoner som møter den enkelte veteran, inkluderes i arbeidet, uttalte han.

FNVLF har også foreslått et slags ”veterandepartement” opprettet i Forsvarsdepartementet. Robert Mood er ikke avvisende til tanken.

– Det kan være aktuelt å vurdere et eget kontor i departementet. Hvis det stemmer, som jeg sier, at veteranarbeidet påvirker nasjonens selvrespekt, kan det være aktuelt å opprette kontor i flere departementer, trodde generalmajoren.

Skal ikke stå på penger
Nå som viljen til satsing på veteranene er der, er det naturlig å spørre seg om også midlene er tilgjengelig.

– Dette er et av de sjeldne områdene der de færreste skriker etter mer penger. Det skal ikke stå på det. Om det står på noe, er det evne til praktisk samarbeid mellom de militære og sivile organisasjonene, opplyste Robert Mood.

Som eksempler nevner han kursing av ansatte i arbeids- og velferdsetaten (NAV) og informasjon til leger og annet helsepersonell.

– NAV og helse- og omsorgsdepartementet må få på plass et system for å ta vare på veteraner og behandle saker, kommenterte generalinspektøren.

– De fleste veteraner er ressurssterke mennesker som har vokst på å være ute i operasjoner. Derfor er det viktig å utvise konkret anerkjennelse for jobben de har gjort. Det vil redusere antallet som faller utenfor. Begivenheter som medaljetreff må bli mer synliggjort, mente han.

– Vi må ganske enkelt fortsette veteranarbeidet og i større grad gå fra ord til handling, la han til.

Trenger kulturendring
Veteraner fra Afghanistan-krigen har den siste tiden uttalt at de føler de har lav status i forhold til for eksempel veteranene fra andre verdenskrig. Flere har pekt på politikerne og ment at de ikke er flinke nok til å informere om hva norske soldater faktisk gjør i Afghanistan. Generalinspektøren tror derimot ikke politikerne er problemet.

– Det er klart, det har stor betydning for den enkelte soldat hva politikerne sier, men den største utfordringen tror jeg er at vi i Norge ikke har noen etablert tradisjon for å stille oss bak veteranene enten vi er enige eller uenige i hva de har gjort hvor, konkluderte Robert Mood.

Som en relativt ung stat, har ikke Norge hatt tradisjon for oppdrag utenlands før de siste 10-15 årene. Generalen trekker dette frem som et viktig poeng.

– Det er en kulturendring dette handler om. Hvis man kan sørge for at flere soldater føler seg anerkjent, er mye gjort. Når befolkningen føler stolthet over sine veteraner, vil merkbart færre få problemer, påpekte Mood.

En av de heldige
Som veteran beskriver han seg selv som heldig:

– Med meg har det gått veldig greit. Jeg tilhører de som ikke har sovet dårlig om nettene. Tross litt dramatikk.

 

Snart tas enda et sjumilssteg i arbeidet for veteranene. Den nye veteranloven nærmer seg ferdigbehandling.

I lovforslaget foreslås det innført et lovfestet objektivt erstatningsansvar for skader og sykdommer som soldater i internasjonale operasjoner pådrar seg i tjenesten. Forslaget vil kunne gi rett til erstatning for psykiske belastningsskader og andre skadetyper og sykdommer som ikke har erstatningsvern i dag.

I høringsnotatet foreslås det også at endringene i erstatningsreglene gis tilbakevirkende kraft for personell med psykiske belastningsskader.

I tillegg foreslås det å gi veteranene rett til inntil ett års oppfølging fra Forsvaret.

 
 
 
 
 
Sist oppdatert:10.12.2008 22.53.26
  

Kilde: norvetnet.no