Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel319.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10.12.2008
Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
KrigskorsetSpørsmålet om å tildele Krigskorset til soldater som deltar i internasjonale operasjoner på vegne av Norge, er fortsatt til behandling. Det er derfor helt feil, slik VG har gjort, å spekulere i ulike partiers syn i denne saken.
 
 
 
 
 
Kilde: regjeringen.no

Krigskorset er den høyeste rangerte norske dekorasjonen, og er kun tildelt for hendelser som er knyttet til andre verdenskrig. Medaljen ble innstiftet da Norge var i krig og landet var okkupert. Det å i dag tildele denne medaljen til soldater som deltar i internasjonale operasjoner, er derfor en beslutning som må undergis en grundig behandling. Først når vi nøye har gjennomgått statuttene knyttet til medaljen og gjort en vurdering av dem opp i mot dagens situasjon, vil vi kunne ta en beslutning på om denne skal tildeles i dag.

Vi er opptatt av å gi våre kvinner og menn som deltar i internasjonale operasjoner anerkjennelse. De gjør en viktig innsats for Norge og for internasjonal fred og sikkerhet. Slik anerkjennelse kan gis på flere måter.

Sist oppdatert:10.12.2008 22.42.40
  

Kilde: norvetnet.no