Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel314.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11/16/2008
Definerer ansvar for veteraner
VeterandirektivetPå oppdrag for general Diesen har tidligere forsvarssjef Arne Solli ledet et pågående arbeid for å formalisere ansvar og ansvarsfordeling i form av et veterandirektiv som ble overlevert forsvarssjefen denne uken. Diesen presiserer at det å ta vare på sine tidligere tjenestegjørende er en del av det å være leder i Forsvaret.
 
 
 
Klippet fra www.mil.no
Av Caroline Lunde/Erik Andreas Drabløs (foto)/FMS

– Det er allerede tatt en rekke initiativer og iversatt flere tiltak for veteranene. Dette direktivet klargjør ansvars- og myndighetsforhold mellom ulike instanser og nivåer i Forsvaret, sier forsvarssjefen, og legger til:

– For meg er det å ta vare på veteranene en del av alminnelig lederskap og mer et spørsmål om etikk enn om juridiske spørsmål.

Understreker ansvar
I tillegg til å definere Forsvarets ansvar for oppfølging av veteraner presiserer dokumentet at personell som har tatt skade av operasjoner i utlandet skal taes spesielt hensyn til:

”De av veteranene som skades i en operasjon, fysisk eller psykisk, representerer et spesielt ansvar. Det er viktig å kunne fange opp dem som trenger medisinsk omsorg, enten fra Forsvarets eget fagmiljø eller fra det sivile helsevesenet” sier veterandirektivet som nå ligger til behandling hos forsvarssjefen.

Det har blitt vedtatt at Forsvaret er pliktig til å følge opp veteraner ett år etter at de returnerer fra utenlandsoperasjoner:

– Denne oppfølgingen er viktig. Problemet er at mange opplever skader som oppstår senere enn et år etter hjemreise, og Forsvaret har ikke kapasitet til å følge opp i et livslangt løp, forklarer Diesen.

Et bedre samarbeid med det sivile helsevesen er derfor en nødvendig løsning:

– Vi registrerer nå alle detaljer om hva slags oppdrag og hva slags hendelser hver enkelt soldat har vært med på gjennom tjenesten. Det kan hjelpe det sivile helsevesenet å kartlegge vært enkeltindivids bakgrunn i forhold til skader som oppstår lang tid i etterkant, fortsetter han.

– Vi får aldri gjort nok
Arne Solli var forsvarssjef fra 1994 til 1999. Mye har forandret seg siden den gang:

– Da ble veteranene tatt vare på av uavhengige organisasjoner. Men disse organisasjonene fikk en økonomisk støtte fra Forsvaret, forteller pensjonert general Arne Solli som har vært svært involvert i Forsvarets arbeid mot en bedret ivaretakelse av veteraner de siste årene, sier den tidligere forsvarssjefen.

I løpet av de siste årene har Forsvaret blant annet opprettet Forsvarets veteranadministrasjon, Bæreia veteransenter, økt bemanningen innen militær psykiatri og nå utarbeidet et formelt veterandirektiv som trer i kraft fra nyttår.

Forsvarssjefen er glad for den positive utviklingen men understreker at det alltid vil være nye utfordringer:

– Vi får aldri gjort nok, det er en begrensing i form av ressurser. Det vil alltid komme nye utfordringer. Nå har vi i alle fall et rammeverk på plass for å bedre håndtere det, understreker Diesen.
 
 
 
Sist oppdatert:11/16/2008 3:18:07 PM
  

Kilde: norvetnet.no