Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel309.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.10.2008
Avdukning av veteranmonument
VeteranmonumentKongsberg og Omegn FN/NATO Veteranforening oppfordrer veteraner fra internasjonale operasjoner om å møte frem i Prestegårdsparken, Kirketorget i Kongsberg på FN dagen 24 oktober kl 13.00. Her vil de avduke et flott veteranmonument.
 
 
 
Bakgrunn: Kongsberg og omegn FN/NATO Veteranforening har i brev av 06.07.07 søkt Kongsberg kommune om å få sette opp et veteran- og minnemonument i Kongsberg for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Foreningen forela sine planer i møte med ordfører og kultursjef høsten 2007, og de fikk da positive signaler på å gå videre med sin plan. Saken er oversendt Tekniske tjenester som forvalter av de grønne områdene.
 
Kommunen gir tillatelse til oppføring av FN-veteranmonument i Prestegårdsparken i henhold til forelagte planer. Monumentet bekostes og transporteres til parken av initiativtakeren, kommunen bekoster oppsetting. Opparbeidelse av plassen og generell opprusting av parken innarbeides i budsjett. Monumentet ivaretas og vedlikeholdes av kommunen som en del av parken.
 
Mer informasjon (pdf dokument)
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:01.10.2008 19.58.53
  

Kilde: norvetnet.no