Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel300.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.07.2008
Veteranlov på høring
Veteranlov til høringSkadde veteraner fra internasjonale operasjoner skal få et lettere liv. I et nytt lovforslag som sendes ut på høring den 14. juli, foreslås det blant annet å gi veteranene ett års lovfestet rett til oppfølging fra Forsvaret. I tillegg skal det bli lettere å få erstatning for psykiske belastningsskader. Høringsfristen er 8. september.

Kilde: Regjeringen.no

– Regjeringens arbeid for å styrke veteranene sine rettigheter er kommet et viktig skritt videre, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Mandag sender Forsvarsdepartementet et nytt lovforslag, som skal styrke veteranene sine rettigheter, ut på høring. I løpet av de neste månedene skal departementet deretter motta og behandle innspillene, før et endelig lovforslag kan utarbeides. Hvert år deltar over tusen norske soldater i internasjonale operasjoner. De fleste kommer beriket hjem fra internasjonal tjeneste, men for noen kan utenlandsoppholdet gi store helseplager.
– Når norske myndigheter sender personell til skarpe operasjoner, må vi også ta konsekvensene det medfører, sier Strøm-Erichsen.

Tett samarbeid med veteranene
– Vi har utredet flere mulige kompensasjonsordninger i samarbeid med veteran- og personellorganisasjonene i Forsvaret og andre berørte departementer, sier Strøm-Erichsen.
I lovforslaget som sendes på høring den 14. juli foreslås det innført et lov­festet objektivt erstatnings­ansvar for skader og sykdommer som soldater i internasjonale ­operasjoner pådrar seg i tjenesten.  Forslaget vil kunne gi rett til erstatning for psykiske belastnings­skader og andre skadetyper og sykdommer som ikke har erstatnings­vern i dag.
– I høringsnotatet foreslås det også at endringene i erstatningsreglene gis tilbakevirkende kraft for personell med psykiske belastningsskader, sier Strøm-Erichsen.

Ett års lovfestet oppfølging
– I tillegg foreslår vi å gi veteranene rett til inntil ett års oppfølging fra Forsvaret, sier forsvarsministeren.
– Soldater i internasjonale operasjoner har en helt spesiell arbeidsbelastning, i forhold til risikoen knyttet til arbeidet. Både militært og visse grupper sivilt personell er, gjennom forsvarspersonelloven, underlagt en beordrings­plikt til deltakelse i internasjonale operasjoner.  Jeg er opptatt av at vi skal kunne gi dette personellet forutsigbare ordninger, slik at både de tjenestegjørende selv og deres pårørende, kan være trygg på at de skal få oppfølging og erstatning, dersom de kommer til skade som følge av tjenestegjøringen, sier Strøm-Erichsen.

– Behov for å endre regelverket
– I 2007 påviste en arbeidsgruppe oppnevnt av Forsvarsdepartementet at dagens regelverk i for liten grad klarer å fange opp deltakere i internasjonale operasjoner som får psykiske belastningsskader. Det ønsket jeg å gjøre noe med, sier Strøm-Erichsen.
I tillegg til arbeidet med lovforslaget, har det blitt innført en rekke tiltak de siste årene. Blant annet opprettet forsvarssjef Sverre Diesen Forsvarets veteranadministrasjon 1. februar 2006. Det vil også bli etablert et veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger, som kan brukes til rekreasjon og samlinger for veteraner.

 

Dokumenter:

  • Høringsnotat: Om endringer i Forsvarspersonelloven - tiltak rettet mot veteraner etter internasjonale operasjoner. Last ned: veteranlov.pdf

  • Følgebrev til høringsnotatet. Last ned: brev.pdf

  • Ekstern arbeidsgrupperapport fra 2007 om økonomiske rettigheter ved personskade i internasjonale operasjoner. Last ned: Intops_rapport_personskade.pdf

  • Intern arbeidsgrupperapport fra 2007 om arbeidsgivers ansvar ved personskade i internasjonale operasjoner. Last ned: Intops_rapport_Del1.pdf Intops_rapport_Del2.pdf

  • Forsvarets Sanitets utredning fra 2008 vedrørende sykdom og skade i operasjoner i utlandet. Last ned: FSAN-rapport.pdf
Sist oppdatert:15.07.2008 18.56.42
  

Kilde: norvetnet.no