Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel30.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


25.11.2004
«Krigens ansikt» av Jarle Elvemo

Krigens ansikt - Jarle ElvemoNy bok: Jarle Elvemo har benyttet penn og papir som et middel for å bearbeide sine egne opplevelser under tjenesten ved å føre dagbok.  Dagboknotatene har lagt grunnlag for boken ”Krigens ansikt”, 270 sider med korte historier fra forfatterens opplevelser i løpet av sin lange tjeneste i internasjonale operasjoner i perioden 1986 til 1998.

Av Veterannett

 

Tittel: Krigens ansikt
Forfatter: Jarle Elvemo
Utigitt: 2004
Antall sider: 270
Hard perm innbundet
ISBN: 8292173072
Veil pris: Kr. 338,-
Forlag: Saeculum

Bestill boken via Norsk Veterannettverk til kr. 270,- + frakt

Denne boken er tilegnet de soldater jeg har samarbeidet med i FN og NATO, både nordmenn og utlendinger.  Takk for all støtte dere gav meg under tjenesten både i krig og i fred!

Slik innleder forfatteren Jarle Elvemo sin nye bok, og med boken gir han virkelig noe tilbake til alle oss som har erfart hva tjeneste i internasjonale operasjoner kan medføre på godt og vondt.

Mange kjenner nok igjen navnet til forfatteren fra minnebøker og tidskrifter fra forskjellige misjoner hvor han har bidratt med dikt og betraktninger.

Fra forordet:

Hensikten med mine beskrivelser av egne og andres soldatopplevelser er flere:

  • Å forberede uerfarne soldater på hva de kan komme til å møte i sin fredsbevarende og fredsopprettende tjeneste, både på godt og vondt.
  • Å berette for pårørende hva soldater ofte møter i slik tjeneste.
  • Å mimre om hendelser fra FN- og NATO-tjenesten på 1980- og 1990-tallet. Mange vil nok lett kjenne seg igjen i svært mange av mine beskrivelser.
  • Å gi pårørende til tidligere FN- og NATO-soldater innsikt i tjenesten slik at de får en viss forståelse for hvorfor enkelte vender hjem med varige mén av oppholdet i urolige deler av verden.
  • Å gi alle og enhver som er opptatt av fredsabeid en viss innsikt i hva deltagerne i slike operasjoner må regne med å oppleve under nokså ekstreme forhold.

    Hvis jeg greier å nå målene som jeg har beskrevet over, vil jeg være meget godt fornøyd med utgivelsen av denne boken.

Forfatteren har klart å unngå de mange tekniske ord og uttrykk som man stifter bekjentskap med i slik tjeneste slik at også utenforstående har mulighet til å forstå hva som beskrives.  Dette i seg selv er en bragd å få til, og gjør dermed boken mer lesbar for pårørende, utenforstående, og for uerfarne soldater som vurderer slik tjeneste.  Boken tar også for seg litt av omgivelsene som gir en grei motvekt til det militære og som sørger for at dette ikke kun er en bok fylt med ”warstories”.

Alle som har tjenestegjort i UNIFIL, UNPROFOR og IFOR/SFOR vil ha spesiell interesse av å lese denne boken, da hovedvekten av historiene stammer fra disse operasjonene.  Videre så inneholder boken historier fra forfatterens tjenesteperioder i Hebron og i NATO-Hovedkvarteret i Belgia.  Boken starter opp i Tibnin i Sør-Libanon, og utover boken er vi blant annet innom Ebel es Saqi, Chebaa, Naqoura, Makarska, Split, Tuzla, Sarajevo, Modrica og Pecs.  Kjente navn for titusener av nordmenn.  Men dagens soldater bør også lese denne boken da den gir et godt innblikk i noe av det deres forgjengere har erfart gjennom Norges bidrag til internasjonale fredsoperasjoner.

Dette er ikke en bok som stiller de store spørsmålene direkte, men lar det være opp til leseren å tenke over hvorfor og hvordan ting kan skje.  Forhåpentligvis klarer forfatteren å formidle til leseren det han skriver som avsluting: " Krig er det mest uhyrlige som finnes i vår sivilasjon!" - dette er noe de fleste soldater som har opplevd krig og elendighet også har konkludert med, en erfaring som som er svært vanskelig å videreformidle til mennesker som alltid har levd trygt og godt.

 

Sist oppdatert:06.10.2005 17.45.58
  

Kilde: norvetnet.no