Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel297.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.07.2008
Kristoffers minnefond
En mor minnes sin sønn...Kristoffer og hans familie betalte den høyeste prisen, men selv det verst tenkelige kan medføre noe positivt.  Norske soldater i utlandet har lang tradisjon med å bry seg om og hjelpe personer i nærmiljøet hvor de tjenestegjør, Kristoffer var en pådriver i så måte, og hans foreldre viderefører denne tradisjonen til tross for den belastningen de har fått.
 
 
 
Av Veterannett
Foto klippet fra Kristoffers minnefond
 
For å sitere Kristoffers minnefonds hjemmeside: "Mange sier at de vil bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Noen gjør også noe med det. Å kjempe for rettferdighet, frihet og det gode er ikke en kamp uten risiko. Kristoffers død er en ny påminnelse om at tjenesten for fredens og frihetens sak har en høy pris. Afghanistan er et av verdens aller fattigste land, og særlig barna har vanskelige kår. Dette så Kristoffer, og han ønsket sårt å hjelpe ...
Midlene i Kristoffers Minnefond skal i sin helhet gå til hjelp for barn i Afghanistan. Vi jobber nå med et prosjekt i samarbeid med en hjelpeorganisasjon og Norges Fotballforbund kalt "Fotball For Fred". Dette er et prosjekt rettet mot barn. Prosjektet skal blant annet lære barn å lese og skrive, og utvikle barn til å takle konflikter uten å utøve vold. I tillegg skal barna lære viktigheten av fred og forsoning med da særlig idrett som virkemiddel."
 
 
Foreldrene til Kristoffer Sørli Jørgensen besøker plassen hvor Kristoffer blre drept
Kristoffers foreldre besøker plassen hvor Kristoffer ble drept i Afghanistan
 
 
 
 
Besøk minnefondet på:
 
 
 
 
Sist oppdatert:09.07.2008 00.59.43
  

Kilde: norvetnet.no