Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel294.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


03.06.2008
Veteransenter etablert

Veteransenteret BæreiaSøndag overtok Forsvaret Krigsinvalidhjemmet på Bæreia. Her etableres Forsvarets veteransenter, som vil bli et samlingspunkt både for nye og eldre veteraner.

Klippet fra www.mil.no
Tekst: Harald Fjelddalen, Forsvarets mediesenter
 
 
 
– Vi har over 120 000 veteraner i Norge, og siden vi fortsatt er med i internasjonale operasjoner vil det bare komme flere. Det er viktig for Forsvaret å ivareta disse, forklarer major Erik Ola Myroldhaug fra Forsvarets veteranadministrasjon.

Satser på yngre generasjoner
Myroldhaug forteller at det er soldater fra andre verdenskrig folk flest forbinder med ordet veteraner. På Bæreia satses det like hardt på den yngre generasjons veteraner.

– Det er med tanke på de nye veteranene at vi etablerer et veteransenter. Det er viktig at de deltar i aktivitetene som vi arrangerer, sier Myroldhaug før han legger til.

– De eldre veteranene kan selvfølgelig bli her så lenge de vil.

Forsvarets veteransenter på Bæreia vil bli brukt til forskjellige ting. Det vil være et sted for rekreasjon og oppfølging av soldater etter endt tjeneste. I tillegg vil det bli familieaktiviteter og kurs som vil være relevant for veteranene.

– Det vil bli et samlingspunkt, sier major Myroldhaug.

Viktig for Forsvaret
Veteranen Olav Hobbesland heiste flagget under den offisielle markering av overtakelsen. Han er meget fornøyd med at Bæreia ble valgt som veteransenter.

– Dette er historisk grunn. Reist av frivillige veteraner etter en pengeinnsamling. Man kan si det er en folkegave til krigsinvalide, forteller Hobbesland.
 
– Det var på tide at det kom et veteransenter. Vi er fornøyde med at Forsvaret ser behovet, og dette vil fremtidige generasjoner få nytte av, fortsetter han.

Major Erik Ola Myroldhaug presiserer at veteranene er viktige for Forsvaret.

– Vi har et ansvar og en forpliktelse for å ta vare på dem vi sender ut. I dag anerkjenner vi veteranene ved å etablere senteret. Det er veldig viktig for oss.

Bæreia
  • Krigsinvalideforbundet ble stiftet i 1954, og allerede året etter kom å bygge feriehytter for krigsinvalide.
  • Ekteparet Dolphin donerte en tomt på ved Bæreia, og etter en massiv pengeinnsamling ble krigsinvalidsenteret åpnet i 1959.
  • Stedet har vært et kompetanse- og velferdssenter for FN- og Nato-veteraner. Det har også blitt brukt som ferie- og rekreasjonssted for krigspensjonister.
  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke overtok stedet i 2005, men i 2008 kunngjorde forsvarsministeren at Forsvaret ville kjøpe Bæreia, og etablere et veteransenter.
  • Bæreia ligger ca 6,5 km utenfor Kongsvinger sentrum. Bygningene er idyllisk plassert i skoglia, et steinkast fra vannet Bæreia.
  • Eiendommen har et tomteareal på 24 212 kvadratmeter og en bygningsmasse på bruttoareal 4 571 kvadratmeter.
  • Bæreia er overtatt fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for 6 millioner kroner.
  • Den økonomiske rammen for rehabilitering av bygningsmassen er 5 millioner kronger
 


 
 


 

Sist oppdatert:03.06.2008 10.30.43
  

Kilde: norvetnet.no