Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel287.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.04.2008
Skarpskytterutdannelse

SkarpskytterKrevende internasjonale operasjoner har gitt et økt behov for skarpskyttere. Det nye skarpskytterkurset er krevende og kun erfarne soldater kommer gjennom.

 
 
 
Klippet fra mil.no
Tekst: Mari Elden Jensen Informasjonsavdelingen HSTY

-Vi utdanner ikke konkurranseskytere, men soldater som skal kunne støtte en pågående operasjon og holde en presis ild og skyte for å drepe, sier kursoffiser kaptein Alan Jensen.

Manøverseksjonen i Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK) har fagansvaret og startet ny kursrekke i mars. Gjennom fire uker med hard trening og streng disiplin utdannes skarpskytterne. Kurset legger minst like stor vekt på feltdisiplin som på skyteferdigheter.

-Elevene er ydmyke og ivrige på å tilegne seg kunnskap. De har bakgrunn fra reelle situasjoner og høster av egen og andres erfaring under utdanningen. De er de beste soldatene vi kan oppdrive, sier oberstløytnant Ellef Iversen.
 
Fem utdanningsnivåer
De blir utdannet gjennom fem nivåer. Nivå en er lagsnivå, hvor de utdanner lagets speider. Nivå to er troppsnivå, nivå tre er kompaninivå og nivå fire er bataljonsnivå. Nivå fem utdanner instruktører som kan gi grunnleggende utdanning på nivå en og to.

Hæren la ned sin skarpskytterutdanning for fem år siden, men på grunn av det store behovet for denne kapasiteten, er kurset blitt gjenopprettet.

- Det er et operativt behov for skarpskyttere og det er viktig at kurset er tatt opp igjen. De er flinke til å påpeke de mentale og fysiske kravene og utfordringene rundt skarpskytterstillingen, og de trener bra i forhold til skarpe situasjoner. Jeg er veldig godt fornøyd med kurset, elevene er i de beste hender, sier sjef TRADOK brigader Barthold Hals.

Sist oppdatert:20.04.2008 00.17.21
  

Kilde: norvetnet.no