Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel286.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.04.2008
HK 416 har ankommet

HK 416For ett år siden inngikk Forsvaret kontrakt med den tyske våpenprodusenten Heckler & Koch om leveranse av det nye og moderne automatgeværet HK 416. Nå har de første tusen våpnene ankommet fra fabrikken.

 
 
 
 
Klippet fra mil.no
Tekst: Bernt Harald D. Brennevann, FLO
 
– Vi mottok den første leveransen i mars, og vil jevnt og trutt fremover få tilført antallet vi har kontrakt på. Våpnene er noen måneder forsinket ut fra det som ble oppgitt ved kontraktsinngåelsen, men vi har i løpet av denne tiden fått en versjon som er mer tilpasset og optimalisert Forsvarets behov, sier prosjektleder for anskaffelsen, major Rune Nesland-Steinor i Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo).

Må kvalitetsjekkes
Til tross for at partier av det nye våpenet nå strømmer på fra fabrikken, betyr det ikke at man kan gå til depotet og få et eksemplar utlevert allerede i dag.

– Våpnene må først gjennom en kvalitetskontroll der vi sjekker at de fungerer og er overens med bestemmelsene nedfelt i kontrakten. I tillegg må vi få etablert logistikkstøtte til våpenet i form av teknisk opplæring og reservedeler. Dette jobber vi med i disse dager, forklarer Nesland-Steinor.

Som en supplerende opplysning forteller majoren at våpnene skal kompletteres med sikte og taktisk lys som en del av klargjøringen.

Våpensett
Ved utlevering vil hver enkelt bruker få tildelt en våpenbag (enkeltmann), som vil inneholde et HK 416-våpen, syv magasin, et sikte (Comp M4), et taktisk lys (M3X), en våpenreim, et pussesett og et vertikalgrep. I tillegg vil alle våpen få en egen rekylforsterker når denne er klar. Som tilbehør vil enkelte våpen bli utstyrt med et 40 mm granatutskytningsrør.


Reglement må utformes
Før våpnene kan deles ut til avdelinger og soldater, må også et eget reglement for HK 416 komme på plass.

– For å utforme våpenreglementet er man avhengig av at våpenet brukes i praksis. Derfor skal våpenskolene i tiden fremover ha et mindre antall HK 416-våpen inne til testing. Endelig reglementsversjon er ventet etter to-tre måneders bruk, forklarer soldatsystemansvarlig og oberstløytnant Sverre Frøshaug ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando (Tradok).

Prioriterer personell i utlandet
Det er blitt lagt ned en detaljert plan for rekkefølgen på når avdelinger skal få utlevert våpenet. I første omgang har personell som skal drive med operasjoner i utlandet hovedprioritet.

– I oktober deployeres personell til utenlandsoppdrag med HK 416 for første gang etter å ha trent med våpenet i fire måneder. Hvis forvaltningen tilsier det, vil vi altså begynne å levere ut våpenet til denne gruppen i juni og til resten av Forsvaret fra august av, sier Frøshaug, som avslutningsvis understreker at Forsvaret har anskaffet en meget god arvtager til AG3. 
 
HK 416
Sist oppdatert:19.04.2008 19.32.14
  

Kilde: norvetnet.no