Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel285.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.03.2008
Bedre lønn i utenlandstjeneste

CV90 ISAF AfghanistanAlle som tjenestegjør i operasjoner utenlands vil få en lønnsøkning. Det er klart etter at Forsvars-departementet og 16 personellorganisasjoner er blitt enige om en revidert særavtale for tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner. Avtalen vil gjelde fra 1. januar 2008.

Kilde: Regjerningen.no
 
- Vi er godt fornøyde med at vi har fått en avtale som vil gi bedre vilkår og rettigheter for personellet som tjenestegjør utenlands. Vi tror dette vil gi et godt grunnlag for å rekruttere alle typer personell til operasjoner ute, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsdepartementet og 16 organisasjoner som har partsrettigheter i Særavtale om tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner ble enige om en revidert særavtale mandag 10. mars.

Avtalen blir videreført som en enkel og forutsigbar avtale. Den økonomiske rammen for forhandlingene har gitt rom for at alle personellkategorier er gitt lønnsøkning.

De viktigste endringene er:

  • Det er innført ytterligere en avtalefestet fri hjemreise slik at personellet nå har krav på hjemreiser hver tredje måned
  • Det gis bedre muligheter for rekreasjon etter avsluttet tjenestegjøring
  • Familietillegget økes og gis også til personell med delt omsorgsansvar
  • Satsene for misjonstillegg er økt og differensiert
  • Det er innført et nytt erfaringstillegg for personell som har tidligere tjeneste i utenlandsoperasjoner og annen internasjonal tjeneste

Erstatnings- og forsikringsordninger ved personskade og død har stått sentralt under forhandlingene. Partene støtter arbeidet med utredningen om eventuelt å etablere et objektivt erstatningsansvar for staten som arbeidsgiver for skader som inntreffer ved deltakelse i utenlandsoperasjoner. Det er også brakt klarhet i at norsk personell som gis medisinsk behandling av norsk eller utenlandsk personell under tjenesten i utlandet har de samme rettigheter som pasienter ved norske sykehus.

Sist oppdatert:19.04.2008 19.21.39
  

Kilde: norvetnet.no