Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel283.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


24.02.2008
Inviterer til Afghanistan-debatt
Norsk soldat risikerer livet for å fjerne miner i AfghanistanDet er viktig med en åpenhet og debatt rundt det norske bidraget i Afghanistan, sier orlogskaptein Pia Width. Mandag leder hun et Afghanistan-seminar som tar opp mange av problemstillingene ved å bidra i Isaf-styrken.
 
 
 
Klippet fra Forsvarsnett
Av Caroline Lunde, Forsvarets mediesenter
Foto: FMS

Førstkommende mandag avholdes det et heldagsseminar i Oslo Militære Samfund om Afghanistan i regi av Forsvaret. Foredragsholderne er valgt ut for å synliggjøre de ulike sidene ved og meningene om Norges engasjement og deltakelse i Afghanistan.

– Vi har forsøkt å skape et seminar med bredde for å synliggjøre flest mulig aspekter av utfordringene i Afghanistan, sier Pia Width i Forsvarsstaben.

– Det er mange aktører med sterke meninger, og vi håper at Forsvaret gjennom et slikt seminar kan bidra positivt og konstruktivt inn i en åpen og kritisk debatt om vårt engasjement i en så risikofylt del av verden, forklarer orlogskapteinen.

Spennende program
Både representanter fra Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Flyktninghjelpen og politiske partier på Stortinget er representert, i tillegg til Afghanistans utenriksminister Dr. Rangin Dadfar Spanta og landsstyreleder for afghansk ungdomsforening i Norge, Mujtaba Mastoor. Mandagens seminar krever påmelding på grunn av plassbegrensning, og det er blitt vist stor interesse for deltakelse.

– Seminaret er helt fulltegnet, noe som er veldig gledelig for oss. Det forteller noe om det enorme engasjement som det norske samfunnet har i forhold til Afghanistan, forteller Width.

Foredragholdere og temaer
 • Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:
  Hvilke mål har regjeringen med bidraget i Afghanistan?
 • Forsvarssjef Sverre Diesen:
  Afghanistan-konflikten i et militært perspektiv
 • Ingrid Fiskaa, SV:
  Hva er alternativet til dagens Afghanistan-politikk?
 • Generalmajor Morten Haga Lunde, sjef FD III:
  Afghanistans historie og kultur
 • Tormod Heier, FD II:
  Situasjon og utvikling i Afghanistan
 • Mujtaba Mastoor, landsstyreleder Afghansk ungdomsforening i Norge:
  Hvordan er det å leve i Afghanistan? Situasjonen sett med afghanske øyne
 • Lisbeth Pilegaard, Flyktninghjelpen:
  Sivilt-militært samarbeid
 • Paneldebatt med Kristian Berg Harpviken (Prio), Lisbeth Pilegaard (Flyktninghjelpen) forsvarssjef Sverre Diesen, Bjørn Jacobsen (SV) Per Ove Width (FrP), Espen Barth Eide (FD) eller Raymond Hansen (UD. Debattleder: Nils Morten Udgaard
  Veien videre i Afghanistan – har vi gjort det rette så langt?
 • Dr. Rangin Dadfar Spanta, Afghanistans utenriksminister:
  Hva trenger Afghanistan?
 
Sist oppdatert:24.02.2008 01.13.07
  

Kilde: norvetnet.no