Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel282.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


23.02.2008
Klargjør Bell for Afghanistan

Helikoptere til AfghanistanI april skal Forsvaret deployere tre Bell 412-helikoptre til Meymaneh i Afghanistan, der de skal fungerer som operativt støtteapparat for å ivareta beredskap for medisinsk evakuering (Medevac). Dette blir første gang Norge stasjonerer egne helikoptre i Afghanistan, og flymaskinene må gjennom en modifikasjonsrunde før de kan sette kursen sørøstover.

Klippet fra Forsvarsnett
Tekst av Bernt Harald D. Brennevann, Forsvarets logistikkorganisasjon
Foto: FMS

- De topografiske og klimatiske forholdene i Afghanistan er som kjent annerledes fra de norske, og det skaper med en gang ulike behov for modifiseringer, bl.a på kommunikasjonssiden. I tillegg må helikoptrene oppgraderes med egenbeskyttelsesutstyr, forteller oberstløytnant Ole Tom Bergersen ved prøveflygerkontoret i Flo Systemstyring.

Korte tidsfrister
Deler av arbeidet med å klargjøre de tre helikoptrene ble i januar tildelt Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller (LHK), og ble satt som absolutt hovedprioritet. På bakgrunn av det korte tidsrommet og prioritetsnivået, ble et team med folk fra alle fagområder tilknyttet modifiseringen opprettet. Dermed gikk ingeniører, verkstedarbeidere og prøveflygere sammen om å løse problemstillingene.

- Det er uvanlig at vi hiver oss løs på et oppdrag som et team på denne måten, men det lot seg gjøre fordi vi fikk ressurser nok fra høyeste hold. I løpet av fire dager kom vi frem til en prototype, og selv om vi langt ifra var ferdige, ble et viktig fundament lagt da for det videre arbeidet. Særlig var dette avgjørende tatt de korte tidsfristene i betraktning, og det presset som lå over hodene våre for å få resultater, sier overingeniør Lars Rangnes ved tegnekontoret på LHK.

LHK har vært fantastiske
Rangnes var en av dem som fikk ansvar for fordelingen av arbeidsoppgaver mellom tegnekontoret og de involverte verkstedene. Han mener samkjøringen internt på LHK har fungert godt, og ønsker å trekke frem den gode lagånden som en vesentlig suksessfaktor.

- I hele denne perioden har alle stått sammen om å få jobben gjort, og samtlige har måtte stått på litt ekstra. Det har nok blitt bra med overtidsarbeid på de aller fleste av oss også, sier Rangnes.

Blant prøveflygerne har de bare gode ord å si om samarbeidet med LHK, og gir dem mye av æren for at man er i rute om å få helikoptrene ferdig i tide.

- Folka borte på LHK har vært fantastisk flinke. Jeg er regelrett imponert. De fortjener all den ros de kan få. Innimellom har de nærmest stått på døgnet rundt for at vi skal komme i mål. Modifikasjoner er alltid krevende, da det er høye krav til fagkompetanse og dokumentasjon. Men her har vi et godt eksempel på hvordan man kan løse problemstillinger til tross for korte tidsrammer, sier Bergersen som også vil rette honnør til skvadronene på Rygge og Bardufoss, samt andre involverte Flo-avdelinger. Han avslutter med å poengtere at man på alle hold ønsker å bidra til at kolleger som drar til Afghanistan skal være så godt rustet som overhodet mulig.
 
 
 
Sist oppdatert:24.02.2008 01.19.12
  

Kilde: norvetnet.no