Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel281.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.02.2008
Norge i utlandet 2008: status
Soldater fra Telemark BataljonUt av Bosnia, ut av Nepal og reaksjonsstyrken ut av Mazar-e Sharif. Antallet nordmenn i Afghanistan vil øke, og Norge fortsetter å ha styrkesjefen i Sinai. Her er Norges status i internasjonale operasjoner i 2008. Reaksjonsstyrken i Mazar-E Sharif trekkes ut. Samtidig øker stabiliseringsstyrken i Meymaneh med 100 personer.
 
 
 
Klippet fra Forsvarsnett
Tekst: Monique Watne, Forsvarets mediesenter

Norges Afghanistan-oppdrag er aktuelt i media. Mange vet ikke at Norge også har både sivile og militære observatører i mange andre land. Norge er i Nepal og Tadjikistan, og vi har også observatører i Midtøsten og på Balkan. For ikke å glemme Afrika. Selv om Ingeniørbataljonen ble forhindret i å dra til Sudan, har Norge allerede representanter i dette landet.

Exit
Norge kommer til å trekke seg ut av to land i løpet av året. Siden 2005 har Norge hatt observatører i FN-misjonen Unmin (United Nations Mission In Nepal). Unmin har i oppdrag å overvåke fredsavtalen i Nepal. 4. april er det planlagt nyvalg i landet, og de norske militære observatørene reiser hjem rundt denne datoen.

I Bosnia kommer de ti norske heimevernssoldatene i EU-styrken til å dra hjemover. Dette skjer i midten av februar. Norge kommer allikevel til å fortsette å ha seks personer igjen i landet. Disse er med i Nato-staben.

I dag overvåker fire norske F16-fly luftrommet over de baltiske landene. Det er planlagt at Norge skal bistå med seks slike fly til Natos stående reaksjonsstyrke neste halvår.
 
Observatører som blir
Helt siden 1948 har Norge hatt FN-representanter i Untso (United Nations Truce Supervision Organisation) Midt-Østen. Norge har i dag tolv representanter i denne FN-operasjonen, og disse vil bli værende. Det vil også de seks militære på Sinai i Egypt. Norge har for tiden sjefen for Multinational Force and Observers. Kjell Narve Ludvigsen er den fjerde styrkesjefen Norge har hatt i Sinai. Norge hadde også den første.

I Etiopia/Eritrea vil Norge fortsette å være med å overvåke grensen mellom de to landene. Norge har vært utplassert siden 2000, og vi har i dag tre representanter i denne operasjonen. Også i Sudan er Norge representert. Det er 22 nordmenn i FN-operasjonen i Sør-Sudan, og seks i Darfur.

I Kosovo blir dagens seks stabsoffiserer og en liason-offiser i Unmik (United Nations Mission In Kosovo) værende. Norge er også i Tadjiksistan. Siden 2005 har Norge bistått tadjikske myndigheter i opplæring i å destruere blant annet miner og våpen. Det skal vi fortsette med.

Afghanistan: Flere til Meymaneh
Over 500 norske soldater og offiserer tjenestegjør i dag i Afghanistan. Det vil skje omorganiseringer i løpet av året, og trolig vil styrken bli større. Det foregår nå et reorganiseringsarbeid av styrkene fra mars/april. En spesialstyrke med en øvre grense på 150 mann blir sendt til Kabul i løpet av mars. Reaksjonsstyrken på 235 mann i Mazar-e Sharif (QRF) avsluttes fra 30. juni. Trolig kommer den ene stillingen på flyplassen i Kabul til og avsluttes.

Stabiliseringsstyrken i Meymaneh kommer på sin side til å få et tilskudd på et helikopterbidrag og en manøverstyrke. I oktober skjer det enda en endring: Norge kommer til å sende 40 ekstra mentor- og liaisonoffiserer til Afghanistan. Det er allerede ti norske liaisonoffiserer i landet. Deres oppgave er å være mentorer og veiledere for den afghanske hæren.
 
Stående Nato-styrke
En ser at det først og fremst er Hæren som deltar i internasjonale operasjoner. Samtidig er både Luftforsvaret og Sjøforsvaret involvert. Luft er først og fremst involvert i helikopterbidraget til Afghanistan. 1. april kommer tre helikoptre til Meymaneh for å kunne gjennomføre medisinsk evakuering. I tillegg har Norge fire F-16-fly i Litauen som overvåker luftrommet til de baltiske landene. 57 nordmenn er med i denne operasjonen, og oppdraget skal etter planen avsluttes 15. mars.
 
Luftforsvaret har også et Orion overvåkingsfly i den stående Nato Response Force (NRF 10). Dette er en styrke som kan rykke ut på fem dagers varsel, der Nato måtte trenge det, hvis nødvendig. Hver NRF-styrke blir stående i seks måneder. NRF 11 er på plass den 1. juli, og da er det planlagt at Norge vil bidra med seks F-16-fly.
 
Sjøforsvaret har en stående minerydderstyrke til disposisjon for Nato. Denne styrken vil fra 1. juli også være i beredskap for NRF 11. Foruten dette er ubåten KNM Ula på vei til Middelhavet for å delta i Operation Active Endeavour. Hensikten med denne operasjonen er å overvåke at det ikke skjer noe terroraktivitet i Middelhavet. Det er også folk fra Sjøforsvaret i Afghanistan. Et lag fra kystjegerkommandoen er med i stabiliseringsstyrken i Meymaneh.
 
 
Sist oppdatert:09.02.2008 11.31.49
  

Kilde: norvetnet.no