Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel270.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


25.11.2007
Frist for å søke erstatning
Frist for å søke erstatningHvis det er mer enn 3 år siden du tjenestegjorde i INTOPS og har fått skader du ønsker å søke erstatning om så går fristen for dette ut 31. desember 2007.  Da går overgangsordningen ut, og du risikerer å ha en foreldet sak.
 
Forsvarsdepartementet etablerte med virkning fra 1. januar 2005 en ordning med billighetserstatning for personer som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon, der den psykiske belastningsskaden har medført en varig medisinsk invaliditet tilsvarende minst 15 prosent.
 
Ved etableringen av erstatningsordningen ble det bestemt at det kan søkes om erstatning innen tre år selv om kravet er foreldet. Dette betyr at det i disse tilfellene gjelder en frist til 31. desember 2007 for å søke om erstatning. For søknader fra 1. januar 2008 gjelder foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18.
 
Søknad om erstatning rettes til Statens Pensjonskasse, Postboks 5364 Majorstuen, 0304 Oslo. Statens Pensjonskasse kan også besvare spørsmål om erstatningsordningen.
 
Sist oppdatert:26.11.2007 18.06.56
  

Kilde: norvetnet.no