Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel267.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.11.2007
Yrkesskadeerstatning til besvær

Yrkesskadeerstatning til besværDet er den norske stat som sender ut våre kvinner og menn til internasjonale operasjoner, og det burde være en selvfølge at den samme stat tar ansvar også etter endt tjeneste, spesielt overfor gruppen som har utviklet problemer som følge av tjenesten. Noe annet vil rett og slett ikke bli forstått.
 
 
 
Foto: Forsvarets mediesenter
 
FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) har derfor med vantro registrert at soldaten som har pådratt seg varig skade etter en risikofylt militær operasjon i Afghanistan ikke har fått godkjent skaden som yrkesskade. Statens Pensjonskasse har avslått mannens krav om yrkesskadeerstatning, og viser til at den aktuelle militære operasjonen «er innenfor rammen av hans arbeid og man må kunne si at dette arbeidet innebærer en risiko for skade. Dette er en risiko som faller utenfor yrkesskadedekningen, fordi en skade som oppstår i en slik situasjon er et resultat av den ordinære utførelse av arbeid.»
 
Avslaget er ikke i tråd med intensjonene fra Forsvarsdepartementet slik FNVLF oppfatter det. FNVLF forventer derfor at departementet tar opp denne saken med Helse- og Omsorgsdepartementet med sikte på en fullstendig gjennomgang av gjeldende regelverk.
Sist oppdatert:20.11.2007 01.39.06
  

Kilde: norvetnet.no