Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel255.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.11.2007
Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
VinterlandskapForsvarets Veteranadministrasjon minner om at alle veteraner som fyller de sosialmedisinske krav til rekreasjon har muligheten for et gratis opphold på Bæreia ved Kongsvinger i jule- og nyttårhelgen 2007. Den enkelte bestemmer selv oppholdets lenge innenfor de tidsrammer som gjelder - inntil 3 uker.
 
 
Rekvisisjon fås ved henvendelse til egen lege. Snakk med fastlegen din og be om full refusjon, med rette kopier til bl.a Folketrygden/NAV inkl. egenandel og reise m.m. til og fra.
- OBS: Ved godkjent yrkesskade dekkes egenadel ved reise av NAV/Trygd.

Egenandel for oppholdet kan påregnes dekket av FVA, men den enkelte må selv besørge å betale for transport til og fra Bæreia.

Ring Gulla på FVA - Tlf: 23 09 81 84

Vær raskt ute med reservasjon av rom - Jula nærmer seg raskt!

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse direkte til:

Forsvarets Veteranadministrasjon
Grev Wedels plass 7-Oslo
Tel: 23 09 81 81

Bæreiasenteret
Bæreiavn. 588, 2208 Kongsvinger
Tlf 62 82 01 00 (Benyttes også for sjekk av ledig kapasitet og evt. reservasjon av rom!)
 
 

Vis større kart
Sist oppdatert:07.11.2007 00.25.14
  

Kilde: norvetnet.no