Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel251.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.11.2007
Interessert i å melde deg til INTOPS?
Interessert i å delta i INTOPS?Interessert i internasjonal tjeneste? Interesseregisteret er et register for alle personer som ønsker å bli behandlet som reelle søkere ved utlysning av stillinger til internasjonale operasjoner.  Når Forsvaret henter inn personell til internasjonale operasjoner, blir aktuelle kandidater valgt ut på bakgrunn av kriterier som helse, vandel og kompetanse. Personell som er registrert i Interesseregisteret blir behandlet på lik linje med eksterne søkere.
 
Søknad til Interesseregisteret sendes elektronisk via Minside. Slik går du frem:
 
  1. Klikk «Forsvar og beredskap» i menyen til venstre
  2. Fyll ut skjemaet og send inn 
 
Kilde Vernepliktsverket
 

 
Sist oppdatert:01.11.2007 22.48.26
  

Kilde: norvetnet.no