Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel246.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.10.2007
Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag Det er en rekke ledige stillinger til FNs hybridoperasjon Unamid (United Nations African Mission in Darfur) i Sudan. Forsvaret trenger blant annet ingeniører, håndverkere, logistikkpersonell og personell til vakt og sikring. I tillegg kommer flere andre stillinger. Søknadsfrist er 20. oktober.
 
 
 
I utgangspunktet trenger Forsvaret personell med tidligere erfaring fra internasjonale operasjoner, men også personell uten slik erfaring kan være aktuelle.
 
Søkere oppfordres til å legge inn villighet på flere aktuelle stillinger. Opptrening for det norske styrkebidraget vil starte fra uke 47. Deployering av styrkebidraget avhenger av flere forhold som det nå jobbes aktivt for å avklare. Foreløpig er det planlagt å deployere en fortropp i slutten av desember 2007.  For hovedbidraget er planlagt deployering i januar/februar 2008.
 
Infrastrukturen i Sudan er dårlig, og veiene har svært variabel kvalitet, spesielt i regntiden. Det norsk-svenske styrkebidraget som nå skal forberedes til oppdrag i Darfur, skal blant annet ha som en viktig oppgave å bygge opp infrastrukturen i området. Dette innebærer å bygge leirer for FN, tilrettelegge infrastruktur som logistikkområder, reparere og bygge veier og broer – rett og slett anleggsarbeid.
 
 
Søknadsprosedyre
Alt personell som tjenestegjør i Forsvaret, sender villighet tjenestevei. Personell som allerede er registrert i interesseregisteret, skal ikke sende inn ny søknad, da de med relevant kompetanse i registeret vil bli kontaktet direkte av Vernepliktsverket for bekreftelse av villighet. Øvrige søkere sender søknadsskjema og personellopplysningsblankett i utfylt stand til:
 
Vernepliktsverket
Postmottak
2617 Lillehammer
 
Ring 03003 og tast 1 for mer informasjon.
 
 
 
Sist oppdatert:02.11.2007 19.32.10
  

Kilde: norvetnet.no