Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel245.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11.10.2007
Ønsker lengre kontrakter

Grenaderer ønsker lengre kontrakterHærens grenaderer ønsker å bli tydeligere verdsatt og synliggjort. Dette kom frem under en konferanse for grenaderer ved Krigsskolen. Det å være grenader er som å være på en bussholdeplass, det er bare midlertidig, var måten en av grenaderene på konferansen definerte arbeidstilværelsen.

Klippet fra mil.no
Tekst og foto: Leif Inge Skagemo og Serban Vinatoru, TRADOK
 
 Et av de viktigste tiltakene grenaderene etterlyste er muligheten for fast ansettelse i Forsvaret. I dag kan en grenader være ansatt i maks seks år. Dette og andre synspunkter kom frem under dialogkonferansen som TRADOK nylig arrangerte for grenaderer i Hæren.

Kritisk til korte kontrakter
Grenaderene la vekt på at det er mye positivt med jobben, alt fra spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til godt miljø. Samtidig var de klare på at det er et stort forbedringspotensiale.

- Det å være grenader må bli et ordentlig yrke. Det burde være mulig å få en fast ansettelse istedenfor å gå på en korttidskontrakt som vi gjør i dag, sa grenader Thomas Sørensen som jobber ved Hærens taktiske treningssenter (HTTS).

- Etter seks år sitter vi igjen med litt for lite. Dersom vi ønsker å fortsette i Forsvaret er vi nødt til å ta befalsutdanning, men dette er ikke like interessant for alle. Dermed må vi starte litt på nytt når vi kommer ut i det sivile etterpå, sier Sørensen.

Grenaderene håper at Forsvaret vil gjøre noe med disse tingene.

- Dersom det vi har sagt på denne konferansen blir tatt seriøst, har vi kommet langt, sa grenader Tone Moi fra HTTS.

Gode innspill
- Hæren har en målsetting om å få grenaderer til å stå lengre i jobb. Derfor må vi snakke direkte med grenaderene for å høre deres synspunkter, sier kaptein Håvard Johansen ved avdeling for lang sikt i TRADOK.

Hæren har etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) hvor en av prosjektets målsetninger er å utvikle kunnskap om hva som skal til for at grenaderer skal stå lengre i jobb. Forsker Svein Tore Kristiansen ved Krigsskolen og seniorforsker Ellen-Marie Forsberg ved Arbeidsforskningsinstituttet jobber med dette prosjektet, og deltok under konferansen.

Konferansen var basert på en dialog mellom konferansearrangør og grenaderer gjennom gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Grenaderer fra hele Hæren deltok, både fra avdelingene i nord og sør.

- Gjennom konferansen har vi fått inn mange gode innspill fra grenaderene som vi skal jobbe videre med, sier Johansen.
 
 
 
 
 

 

Sist oppdatert:12.10.2007 00.46.41
  

Kilde: norvetnet.no