Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel242.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


04.10.2007
Søknadsrunde Intops UNAMID
UNAMID - Sudan - DarfurForsvaret personelltjenester (FPT) i samarbeid med HSTY og øvrige styrkeprodusenter kunngjør herved ledige stillinger til FNs hybridoperasjon i Darfur - UNAMID. I henhold til Iverksettingsdirektivet (IVD) for "Norsk militær deltakelse i UNAMID" skal det iverksettes tiltak for å sette opp og deployere den norsk-svenske ingeniøravdelingen til UNAMID.

Det tas sikte på at OPCON for avdelingen skal overføres FN i april 2008.
Mmålsettingen er å deployere avdelingen så tidlig som mulig for å støtte effektiv etablering av UNAMID.  GIH er koordinerende styrkeprodusent i oppsettingsperioden. Opptrening for styrken vil starte fra og med uke 47.
Forsvarsdepartementet har en pågående dialog med FN i forhold til bidragets sammensetning og størrelse.
 
Ettersom Norges bidrag ikke er endelig godkjent av FN, tas det et generelt forbehold i forhold til kunngjøringens innhold og utlyste stillinger. Dette kan medføre at enkelte stillinger kan bli trukket fra runden, og at nye stillinger kan bli kunngjort i ettertid. I tillegg kan det bli enkelte endringer i forhold til det norske bidragets sammensetning og organisatoriske oppbygging.
 
Deployering av styrkebidraget avhenger av flere forhold som det nå jobbes aktivt for å avklare.
Med bakgrunn i tidslinjalen gitt i iverksettingsdirektivet, planlegges det med en tentativ deployering av et forparti ultimo november 2007.  Hovedstyrken har tentativ deployering januar/februar 2008.
 
 
 
Sist oppdatert:02.11.2007 19.31.54
  

Kilde: norvetnet.no