Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel241.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


02.10.2007
Ingen skadde i to bombeangrep

Norske soldater i Afghanistan - ISAFMAZAR-E SHARIF/JÅTTÅ: To bomber ble satt av mot norske kjøretøy på to ulike steder og tidspunkt i dag i nærheten av Ghormach i Nord-Afghanistan. Ingen personer ble skadd, men en bil ble ødelagt i den siste eksplosjonen.

 
 
 
Klippet fra mil.no

To ulike grupper med kjøretøy fra stabiliseringsstyrken i Meymaneh (PRT) og den norske utrykningsstyrken (QRF) ble forsøkt rammet av to veibomber, først klokken 7.39 og så 11.47 lokal tid. Et av de norske kjøretøyene, en pansret Toyota landcruiser, ble truffet av den første ladningen.

Ingen i bilen ble skadd. Kjøretøyet fikk kun mindre skader og kunne kjøre videre. Drøyt tre kilometer fra der den første bomben gikk av, ble en ny satt av mot et norsk pansret kjøretøy. Heller ikke i denne eksplosjonen ble noen skadd, men skadene på bilen gjorde at den ikke lenger var kjørbar.

– Behov for ISAF
– Denne hendelsen viser til fulle behovet for Isafs tilstedeværelses i Nord-Afghanistan. Området hvor det skjedde, grensen mellom provinsene Badghis og Faryab, har tidligere i liten grad vært oppsøkt av de allierte styrkene. Nå har Isaf en relativt omfattende operasjon der, og norske styrker har en ledende rolle, sier viseadmiral Jan Reksten, sjef for Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger.

Uro i forkant
I den senere tid har det vært økt uro i Ghormach-distriktet. Et norsk og et latvisk lag fulgte 100 afghanske polititjenestemenn fra Faryab til landsbyen Ghormach 25. september. Da ble kolonnen angrepet av opprørere. Det ble benyttet improviserte sprengladninger (IED) og skudd fra håndvåpen i angrepet. Politifolkene skulle avløse afghanske kolleger i landsbyen. Nordmennene var om lag 700 meter fra politikjøretøyene da kolonnen ble rammet av en IED. Flere politifolk mistet livet og ble såret. Ingen nordmenn eller latviske militære var direkte involvert i hendelsen.

Dagen etter var det sporadisk skyting i området, men ingen kom til skade verken blant afghansk, latvisk eller norsk personell.

– Jeg har full tiltro til de norske soldatene og offiserene i området. De utviser en profesjonalitet som er betryggende og som gjør meg stolt, sier viseadmiral Jan Reksten.

Sist oppdatert:02.11.2007 21.09.52
  

Kilde: norvetnet.no