Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel237.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


18.09.2007
Darfur styrken innkalles
FN til Darfur
Vi har nå fått tillatelse til å kalle inn personell og klargjøre materiell for Sudan, sier sjefen for de norske styrkene (NCC), oberst Roar Laugerud.  Nå begynner en fire måneders opptreningsperiode, og når regjeringen fatter en endelig beslutning, kan den norske kontingenten reise ut tidlig i 2008, opplyser Laugerud.
 
Klippet fra www.mil.no
Fredrik B. Olsen, informasjonsavdelingen Tradok

– Nå begynner en fire måneders opptreningsperiode, og når regjeringen fatter en endelig beslutning, kan den norske kontingenten reise ut tidlig i 2008, opplyser Laugerud.

Han sier videre at Forsvaret i alle fall skal være klar til å reise ned for å løse oppdraget, som er å etablere infrastruktur for Uanmid (African Union / United Nations Hybrid operation in Darfur).

– Det er planlagt med at Norge skal bidra med to kontingenter på seks måneder hver, legger obersten til.

Erfarne soldater
– Reiser vi til Sudan, vil vi være med på en av de mest utfordrende operasjonene som Hæren har tatt del i, påpeker Laugerud.

Ifølge obersten vil det til sammen være ca. 400 personer som reiser nedover.

– Vi vil ha med oss alt, både ingeniører for å løse hovedoppdraget, men også våre egne støtteelementer som sanitet, logistikk og vakt og sikring, forklarer Laugerud.

Soldatene som reiser til Sudan vil være erfarne, og de fleste av dem har erfaring fra flere tidligere utenlandsbidrag.

– Av soldatene som skal delta på dette oppdraget, er de fleste såkalt ikke-stadig-tjenestgjørende, altså personell som til daglig jobber i det sivile, men som har kontrakt med Forsvaret. Dette er i det store og hele erfarne soldater som skal løse mange av de samme oppgavene i Sudan som de gjør i sine sivile jobber, understreker Laugerud.

Afrikansk sjef
Unamid er ledet av general Martin Luther Agwai fra Nigeria. Unamids oppdrag er å støtte og implementere fredsavtalen mellom de stridende partene i Darfur-regionen og å beskytte sivile personer og organisasjoner.

Den norsk-svenske styrken vil bli avgitt til FN og være under ledelse av general Agwai og hans stab.

– Jeg som NCC vil være i Darfur for å påse at de norske styrkene utfører oppdragene de er blitt tildelt innenfor de rammene som blir satt av norske myndigheter, forklarer Laugerud.

– Vår eksakte lokalisering i Darfur er ikke fastlagt ennå, men det jobbes med flere muligheter. Det som i alle fall er sikkert er at Hæren og Forsvaret går en spennende tid i møte med mange nye utfordringer ved å bidra på et oppdrag som dette, sier Laugerud avslutningsvis.
 
Generalinspektøren for Hæren, generalløytnant Robert Mood, har mottatt et iverksettingsdirektiv fra forsvarssjef Sverre Diesen. Direktivet ber om at det blir klargjort et norsk styrkebidrag til Unamid. Det er Forsvarsdepartementet som forskutterer og bærer den økonomiske risikoen ved opptreningen av styrken, etter hvert vil det måtte komme en ekstrabevilgning fra Stortinget for å bære de økonomiske kostnadene.
 
 
Sist oppdatert:02.11.2007 19.33.05
  

Kilde: norvetnet.no