Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel234.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


31.08.2007
Vil styrke veteranenes rettigheter

Telemark BataljonDet er veldig viktig at Forsvaret fortsetter arbeidet med å forbedre veteranenes rettigheter. Helhetlig tilretteleggelse og oppfølging er en forutsetning for å lykkes i ivaretakelsen av veteranene, sa forsvarsministeren i forbindelse med rapportoverleveringen.

Kilde FD

De to ulike arbeidsgruppene har arbeidet parallelt, men innenfor forskjellige områder. Den ene gruppen har sett på hvilke rettigheter veteranene har og bør ha overfor Forsvaret som arbeidsgiver, mens den andre gruppen har sett på veteranenes økonomiske rettigheter ved personskade, herunder psykiske senskader. 

- Forsvaret driver en særegen virksomhet som i vesentlig grad skiller seg fra annen statlig virksomhet, særlig ved deltakelse i internasjonale operasjoner. Personellet oppholder seg til tider i svært risikofylte områder og under krevende forhold. De aller fleste av de tjenestegjørende kommer hjem med positive erfaringer, men samfunnet må imidlertid erkjenne at skader kan inntre så lenge vi har personell ute i internasjonale operasjoner, sier Strøm-Erichsen.

Forsvaret skal bidra til at veteranene får den oppfølging de trenger. Dette er bakgrunnen for at en rekke ulike tiltak for å styrke oppfølgingen er iverksatt. Det har imidlertid vært denne regjeringens ønske å styrke gruppens stilling ytterligere.
Arbeidsgruppen som har sett på hvilke rettigheter veteranene har og bør ha overfor Forsvaret som arbeidsgiver har anbefalt en rekke tiltak for å styrke veteranenes rettigheter ytterligere. Blant annet foreslår gruppen lovfestet rett til oppfølging fra Forsvaret etter endt tjeneste, økt satsning på forskning og ytterligere kompetanseheving av sivilt helsevesen.

Arbeidsgruppen som har sett på økonomiske rettigheter mener eksisterende regler for beregning av pensjon, og erstatningsreglene ved yrkesskade, ikke alltid er egnet til å fange opp skader og sykdommer de tjenestegjørende risikerer å bli utsatt for. Gruppen foreslår derfor  blant annet at det innføres et lovfestet objektivt erstatningssansvar for Forsvaret og Politiet som arbeidsgiver, i relasjon til personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. 

En referansegruppe bestående av Befalets fellesorganisasjon, FN-veteranenes Landsforbund, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Norges Offisersforbund, Personellforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Politiets Fellesforbund og Veteranforbundet SIOPS, har i tillegg foreslått å innføre en egen veteranpensjon. 

- Arbeidsgruppene har levert flere spennende og konstruktive forslag.  Jeg er veldig opptatt av at vi nå kommer raskt i gang med å følge opp forslagene, sier forsvarsministeren.

Les rapportenene (pdf format):
 
 
 
Sist oppdatert:03.11.2007 02.18.42
  

Kilde: norvetnet.no