Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel229.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


24.08.2007
NATO-konferanse i Oslo

NATORundt 100 deltakere fra ca. 50 land er ventet til Oslo når Norge i midten av september står som vertskap for en større Partnerskap for Fred-konferanse om forsvarspolitikk og strategi. Det er første gang en slik konferanse er lagt til et av medlemslandene i NATO. Statssekretær Espen Barth Eide skal holde hovedinnlegget på konferansen, som arrangeres av Den internasjonale staben ved NATOs hovedkvarter i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

”Partnership for Peace” (PfP) er en viktig del av NATOs virksomhet for å utvikle et tettere forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med land som ikke er medlemmer i Alliansen. Målsettingen er å fremme demokratisering og reformer innen sikkerhetssektoren, sikre stabilitet og redusere trusler mot fred. Flere land som har hatt individuelle PfP-avtaler med NATO er senere blitt medlemmer i Alliansen.

Foruten nasjonene med PfP-avtaler, blant dem Sverige, Finland, Russland og Ukraina, har NATO samarbeidsordninger med forskjellige grupper av land. Det gjelder blant andre flere land i Middelhavsområdet, noen stater i Gulfen og såkalte ”kontakt-land”, som Australia, New Zealand, Japan, Sør-Korea og Argentina. Alle disse nasjonene er invitert til Oslo-konferansen. Det samme gjelder representanter for internasjonale organisasjoner som FN, EU, OSSE og Verdensbanken.

Deltakerne vil være ekspedisjonssjefer og andre tjenestemenn på tilsvarende nivå. På konferansen vil de diskutere samarbeidet mellom NATO og partnerne, aktuelle sikkerhetsutfordringer og partnerlandenes deltakelse i NATO-operasjoner (ca. 10% av bidragene i NATO-ledede operasjoner kommer nå fra partnerland). Konferansen arrangeres 17.-18. september.

Sist oppdatert:24.08.2007 01.17.28
  

Kilde: norvetnet.no