Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel225.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


8/9/2007
Takket for tålmodighet
Norske soldater hjemme igjen etter tjeneste i ISAFSESSVOLLMOEN: Admiral Jan Reksten takker familiene for deres tålmodighet ved å la sine nærmeste tjenestegjøre i Afghanistan. – Nå må dere bruke tiden sammen, sa admiralen da han tok imot en hjemvendt NCC-stab nylig.
 
Sakset fra mil.no
 
National Contingent Commander (NCC) med stab ankom sist onsdag Norge etter seks måneder i Mazar-e Sharif i Afghanistan. Åtti menn og kvinner ble møtt av glade pårørende på Sessvollmoen. Hærens styrker markerer hjemkomsten av avdelinger sammen med familiene til mannskapene.
 
Ledet an av sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), admiral Jan Reksten, og sjefen Hærens styrker, generalmajor John B. Lilland, ble dagen markert med lunsj og medaljeparade.
 
– Bruk tiden sammen
I sin tale uttrykte admiral Reksten takknemlighet overfor mannskapene og deres nærmeste.
 
– Vi er veldig takknemlige for de pårørendes tålmodighet ved å la sine nærmeste tjenestegjøre i internasjonale oppdrag, uttalte han ved medaljeparaden.
 
Reksten oppfordret samtidig familiene til å bruke tiden sammen etter hjemkomsten.
 
FOHK-sjefen understreket videre at hendelsene i løpet av de siste månedene viser at situasjonen ennå ikke er stabil i Afghanistan, og at dette er en utfordring for dem som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.
 
 
Sist oppdatert:11/2/2007 10:24:33 PM
  

Kilde: norvetnet.no