Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel224.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


03.08.2007
Glad for robust mandat

UNAMID - Darfur - SudanVi er glad for at FNs sikkerhetsråd har gitt styrken et robust mandat i tråd med FN-paktens kapittel 7, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  Uttalelsen kommer i forbindelsen med at Sikkerhetsrådet i FN har vedtatt et mandat for en FN-operasjon i Darfur-regionen i Sudan.

 
 
Kilde mil.no/FD
 
– Det er meget gledelig at Sikkerhetsrådet har fattet et enstemmig vedtak om en fredsoperasjon i Darfur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun forteller at Norge og Sverige i lengre tid har planlagt å stille med en felles ingeniørstyrke når mandatet og forutsetningene for dette er på plass.

– Gitt sitasjonen i Darfur vil dette gjøre det enklere både å få jobben gjort på en meningsfylt måte og å ivareta styrkens egen sikkerhet, påpeker statsråden.

Humanitær katastrofe
Krisen i Darfur beskrives av Forsvarsdepartementet som en humanitær katastrofe. FN-styrken skal bidra til stabilisering av sikkerhetssituasjonen. Styrken skal også beskytte sivile og sikre forsyningene av humanitær bistand. Norge og Sverige har mottatt en formell henvendelse fra FN om et felles ingeniørbidrag. I følge Forsvarsdepartementet gjenstår det å avklare enkelte spørsmål med FN før regjeringen kan ta en endelig beslutning om innsetting av bidraget. Stortinget vil da bli konsultert.

– Sikkerhetsrådets vedtak er viktig for å støtte opp under de pågående bestrebelsene på å bidra til en politisk løsning for Darfur. For å bidra til dette må alle voldshandlinger opphøre, og partene må forplikte seg til en varig våpenhvile. Vi vil derfor videreføre vår støtte til den politiske prosessen, understreker Strøm-Erichsen.

Fire måneders beredskap
– Fra vi får et oppdrag, har vi fire måneders beredskap. Det skal være tilstrekkelig til å ha klart materiell og personell som skal utgjøre det norske bidraget til den nordiske ingeniørbataljonen, sier generalmajor Robert Mood, generalinspektør for Hæren.

Han forklarer at dette ikke er et nytt oppdrag, men et oppdrag Forsvaret har planlagt for i lengre tid.

– Jeg synes det er positivt at Sikkerhetsrådet gjorde et enstemmig vedtak om et kapitel 7-mandat, noe som gir styrken handlefrihet til å nytte makt for å beskytte eget personell, sivile og hjelpeorganisasjonenes handlefrihet. Det er mindre positivt at styrken ikke har fullmakt til å avvæpne de ulike bandene som herjer Darfur-regionen, kontanterer Mood.

Forsvaret avventer nå en del avklaringer, så som rammer for oppdraget, lokalisering av styrken, og hvilke resurser som skal øremerkes styrken.

– Når dette kommer på plass, vil Forsvaret kunne planlegge mer detaljert for oppdraget, oppgir Mood.

Det er Fellesoperativt hovedkarter i Stavanger som leder de operative forberedelsene av det norske bidraget til Sudan. Oppdragsporteføljen til de norske ingeniørsoldatene vil være knyttet til etablering av leire, feltfortifikasjoner, brønnboringer, veiarbeid og broreparasjoner.

– Våre ingeniører er meget dyktige og erfarne soldater som vil kunne gjøre en god jobb i et viktig og vanskelig oppdrag, forsikrer generalmajor Robert Mood.

Sist oppdatert:02.11.2007 19.34.19
  

Kilde: norvetnet.no