Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel217.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


16.07.2007
Nordisk innsatsstyrke snart klar
Norske soldater på vinterøvelseStatssekretær Espen Barth Eide ledet 31. mai den norske delegasjonen til en politisk-militær øvelse (PolEx) for den nordiske EU-innsatsstyrken (NBG). Øvelsen foregikk på forsvarsminister- og forsvarssjefnivå. I tillegg deltok avdelingsledere, saksbehandlere og militære planleggere fra de fem landene som bidrar til styrken: Sverige, Finland, Estland, Irland og Norge.
 
 
Kilde: regjeringen.no/FD

Sverige er ledernasjon for den nordiske styrken, og dette var andre gang en slik øvelse ble gjennomført på dette nivået. Ingen andre EU-innsatsstyrker har på samme måte trukket politisk og militær ledelse så tett inn i den konkrete utviklingen av styrken, noe Sverige fikk ros for av de øvrige bidragsyterne.

NBG er en del av et europeisk hurtiginnsatskonsept, og skal stå i beredskap fra 1. januar 2008 og et halvt år fremover. I denne perioden er den nordiske styrken en av to tilgjengelige EU-innsatsstyrker. Den andre ledes av Spania. Styrken skal kunne håndtere krevende oppgaver i et bredt spektrum av krisehåndteringssituasjoner, i første rekke som støtte til FN. Øvelsen tok deltakerne gjennom prosessen frem mot innsetting av styrken i et fiktivt men realistisk scenario. Fokus var på beslutningsprosessene for en mulig innsats, både for prosessene på EU-nivå, mellom EU og FN, og mellom de deltakende landene og den nasjonale beslutningsprosessen.

- Det europeiske sikkerhetspolitiske landskapet endrer seg raskt, og Norges deltakelse i EUs innsatsstyrker gir en mulighet for å komme på innsiden i en viktig del av denne utviklingen. Samarbeidet passer samtidig godt inn i det voksende forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom de nordiske landene, sa statssekretær Barth Eide. - Vi er fra norsk side svært tilfreds med den svenske ledelsen av den nordiske innsatsstyrken, og verdsetter denne muligheten for å øve opp samspillet mellom politisk og militært ledelsesnivå i fem nærstående men likevel ulike land før  en skarp situasjon faktisk oppstår.
 

 
Sist oppdatert:16.07.2007 11.24.17
  

Kilde: norvetnet.no