Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel216.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


7/6/2007
Tilbyr bidrag til UNIFIL

Spanish UNIFIL soldierRegjeringen har besluttet å tilby FN et bidrag på 8 personer som skal inngå i en større sivil-militær koordineringsavdeling under UNIFIL.  Avdelingens hovedoppgave vil være å legge tilrette for økt samarbeid mellom militære og sivile aktører med spesiell fokus på tillitskapende arbeid og støtte til lokal gjenoppbygging i Sør-Libanon. Avdelingen skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom UNIFIL og libanesiske myndigheter.

Bidraget tilbys med en varighet på inntil ett år. Deployeringstidspunktet er ikke bestemt.
 
 
Sist oppdatert:7/12/2007 11:33:17 PM
  

Kilde: norvetnet.no