Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel215.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.07.2007
Fakta om Luftforsvaret

F-16  - foto FMSLuftforsvaret er en liten men moderne styrke. Foruten å hevde suverenitet over norsk territorium og støtte andre forsvarsgrener, har vi et sterkt fokus rettet mot internasjonale operasjoner.

 
 
Sakset fra mil.no
Tekst: Øystein Paulsen/Foto: FMS
 
Siden 1994 har Luftforsvaret deltatt med fly, helikoptre og personell i konfliktområder som Bosnia- Herzegovina, Kosovo og Afghanistan. Norske P3 Orion overvåkingsfly har også ved flere anledninger operert ut fra Italia for å overvåke Middelhavet i kampet mot terror.

Styrke i fred: 1430 offiserer, befal, grenaderer og sivilt ansatte.I tillegg kommer 100 befalselever og cirka 600 soldater.

Styrke ved mobilisering: 5 518 personer.

Allsidig virksomhet Luftforsvaret består av syv flystasjoner, to kontroll- og varslingsstasjoner, to utdanningssentre, ti skvadroner samt to bataljoner med luftvernartilleri. Våpengrenen har 57 F-16 kampfly, seks NASAMS luftvern-batterier, tolv Sea King redningshelikoptre, seks P-3 Orion maritime overvåkingsfly, seks Hercules transportfly, seks Lynx helikoptre, 18 Bell helikoptre og tre DA-20 fly.

På hver av flystasjonene er det stasjonert en luftving og en logistikkorganisasjon. Luftvingen består av operative avdelinger – selve spydspissen i Luftforsvaret. Flystasjonene og Forsvarets logistikkorganisasjon stiller infrastruktur og støtte tilgjengelig for at luftvingen skal kunne utføre sine operative bidrag.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjoner sørger for å overvåke luftrommet over norsk territorium, og er en del av NATOs luftvarslingstjeneste.

Luftforsvarets skoler og utdanningssentre sørger for utdanning og kompetanseheving til både Forsvarets fellesavdelinger og til Luftforsvarets organisasjon.
 
 
Sist oppdatert:12.07.2007 23.21.01
  

Kilde: norvetnet.no