Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel214.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


04.07.2007
Forsvarets livvaktavdeling
Illustrasjon - livvaktVi ser dem på film titt og ofte. Men høy dressfaktor er ikke virkeligheten, skal vi tro kjøreinstruktør og kaptein Stian Dale ved livvaktsavdelingen ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk/Forsvarets militærpolitiavdeling (FKL/FMPA). Det er heller tvert om.  For en livvakt skal ikke peke seg for mye ut, men samtidig beholde autoritet. Dale tilkjennegir at det kreves mye for å bli livvakt ved avdelingen.
 
Klippet fra mil.no

– Dette er ingen spesialavdeling, men det kreves spesielle egenskaper for å kunne tjenestegjøre som livvakt. Kun en liten prosentandel av søkerne kommer gjennom nåløyet. Avdelingen ønsker seg folk med livserfaring og personlig integritet, forteller han.

Han legger ikke skjul på at livvakttjenesten i blant kan være dørgende kjedelig for de som er ute på oppdrag.

– Men desto viktigere er det å være konsentrert og tålmodig. Feil handling til feil tid kan gi store konsekvenser. For å kunne operere i dette skjæringsfeltet, kreves det spesiell kompetanse og en særegen type mennesker, påpeker han.

Behov for livvakter
De militære livvaktene ved avdelingen har som oppgave å ivareta viktig militært personell når de ferdes utenlands. Livvakter må gjennom trening og øvelser for å kunne godkjennes for slike oppdrag. Personlighet, kompetanse og erfaring gir til sammen den riktige balansen for utførelsen av oppdrag.

– Behovet for militære livvakter absolutt er til stede, mener Dale.

Han nevner flere eksempler på krigsrammede områder hvor viktig norsk militært personell kan være et attraktivt mål for terrorister. Det er tapet av slikt personell en militær livvaktsavdeling skal forhindre.

Noen få avdelinger i Forsvaret har erfaring fra denne type arbeid fra før, men det er først nå at denne kompetansen blir samlet på ett sted, hos en stående profesjonell avdeling under FKL/FMPA.

Kjørekurs på Rudskogen
Denne våren pågår grunnutdanning for kommende livvakter i avdelingen, der kursdeltakerne, som har kommet gjennom seleksjonens trange nåløye, får tilført de nødvendige ferdighetene.

I treningen inngår blant annet trening på kjøreteknikk på Rudskogen. Instruktørene har bakgrunn fra politiet, en etat Dale og avdelingen naturligvis samarbeider mye med – da politiet har ansvaret for den sivile livvakttjenesten.

– Sjåføren har en meget viktig jobb. Mang en VIP har mistet livet på grunn av sin sjåfør, og mange har overlevd anslag av samme grunn. Ved å kjøre sikret på en bane kan de lære seg å kjenne sine egne begrensinger, som vil gjøre kjøringen tryggere både for dem selv og andre, sier kjøreinstruktør Sverre Isaksen.

 
Om livvaktavdelingen
Forsvaret bygger i disse dager opp en ny, stående profesjonell avdeling. Avdelingen skal ivareta sikkerheten til spesielt viktig militært personell i internasjonale operasjoner.

Avdelingen vil ligge under FKL/FMPA. Forsvarets kompetansesenter for logistikk/Forsvarets militærpolitiavdeling ligger sentralt plassert på Østlandet i nærheten av Gardermoen.

Fagansvaret innen Militær livvakttjeneste er tillagt Militærpolitiet.

Neste kurs vil bli gjennomført våren 2008. For nærmere info kontakt:
fkl fmpa ml (FisBasis)
Eller post.fkl.fmpa.ml@mil.no (internett) 

 
 
Sist oppdatert:04.07.2007 01.03.12
  

Kilde: norvetnet.no