Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel213.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


29.06.2007
Militærkorset

Militærkorset - utmerkelse - medalje - dekorasjonMilitærkorset har blitt Forsvarets nye dekorasjon for tapperhet og fremragende ledelse i skarpe operasjoner. Tidligere var Krigskorset med sverd den eneste utmerkelsen av denne typen.

Klippet fra mil.no
Av Espen Schiager, Forsvarets mediesenter
 
MILITÆRKORSET: Den nye dekorasjonen er formet som et forgylt kløverkors med Forsvarets emblem i midten og med røde og emaljerte stråler fra sentrum. Militærkorset kan deles ut med inntil tre sverd. Illustrasjon: Forsvaret.

– Forsvaret har gått fra et territorielt mobiliseringsforsvar til et aktivt innsatsforsvar med stadig deltakelse i skarpe operasjoner hjemme og i utlandet. Vi må endre på dekorasjons- og utmerkelsessystemet i samsvar med det, forklarer forsvarssjef Sverre Diesen.

Fyller et tomrom
Frem til nå har det, med unntak av Krigskorset med sverd, ikke eksistert en dekorasjon for personell som har utmerket seg utover pliktens krav i stridssituasjoner.

Militærkorset kan tildeles norsk og utenlandsk personell under militær kommando som under aktive kamphandlinger eller andre operasjoner kommer i særskilte risikofylte situasjoner og utmerker seg ved personlig tapperhet og innsats utover det som normalt kan kreves. Militærkorset kan også tildeles for fremragende ledelse av avdeling eller fartøy i strid.

Militærkorset har tilbakevirkende kraft til 1. april 2005.

Krigskorsets statutter gjør imidlertid at den bare vil bli delt ut i helt eksepsjonelle tilfeller.
– Den nye dekorasjonen vil utfylle det som i dag er et tomrom mellom den generelle medalje for deltakelse i en spesifikk operasjon og Krigskorset med sverd, forteller Diesen.

– Dette vil også bringe norsk praksis på dette området på linje med hva som er vanlig internasjonalt, legger forsvarssjefen til.

Endrer ferdighetsmerker
Samtidig gjøres det endringer i tildeling av militære ferdighetsmerker i gull som medaljer og båndstriper. Med dagens system kan en med mange ferdighetsmerker og lite operativ tjeneste fremstå som høyere dekorert enn en med mye aktiv operativ tjeneste og få ferdighetsmerker.

– Dette er ikke det signalet vi ønsker å gi vårt personell. Aktiv deltakelse i skarpe operasjoner er det mest fortjenestefulle personellet kan foreta seg, understreker general Diesen.

I stedet for å bære hvert ferdighetsmerke på uniformen skal nå hver enkelt få én båndstripe for skyteferdigheter og ett fellesbånd for ferdigheter i feltsport.
 
statutter militærkorset (pluss endringer for ferdighetsmerker:)
 
 
 
 
Sist oppdatert:29.06.2007 01.35.16
  

Kilde: norvetnet.no