Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel207.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.06.2007
Øker innsatsen for trening av ANA
Soldater fra den afghanske nasjonale hær (ANA) - Foto: FMSRegjeringen har gjennomgått Norges totale styrkebidrag til Afghanistan og besluttet å øke vår innsats for å trene opp Afghanistans eget forsvar ved å styrke vårt bidrag til trenings- og mentoreringslag (OMLT) i Afghanistan i løpet av 2007. Disse vil bidra til kompetanseheving av den Afghanske nasjonale hæren (ANA).
 
 
 
Kilde: Regjeringen.no

Vedtaket er i tråd med det økende fokus som både NATO og FN nå legger på å styrke afghanske myndigheters evne til selv å ivareta landets sikkerhet. Regjeringen tar sikte på å videreføre dette bidraget gjennom 2008. 

Det nåværende spesialstyrkebidraget forlenges ikke utover den innsatsperioden som ble besluttet i februar.
 
 
Sist oppdatert:02.11.2007 22.28.50
  

Kilde: norvetnet.no