Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel205.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.06.2007
Forsvaret vil ha veteransenter
Sverre DiesenForsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

 
 
 
 
Klippet fra mil.no
Foto: FMS, tekst: Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

Forsvarssjefen understreker at erfaringene fra veteranenes tjeneste er verdifulle.
– Dette skal vi bygge videre på når vi legger forholdene til rette for å ta best mulig vare på vårt personell før, under og etter innsats i en operasjon, forteller generalen.
 
Ikke sykeliggjøre
– De aller fleste returnerer med positive erfaringer og har knyttet et sterkt kameratskap til sine medsoldater under tjenesten. De som imidlertid måtte trenge oppfølging etter endt oppdrag, skal sikres et så godt tilbud som mulig, sier Diesen.
 
Forsvarssjefen legger til at Forsvaret ikke må sykeliggjøre veteranbegrepet.
– Det store flertall klarer seg godt, og et veteransenter må derfor også legge opp til at kameratskap og de bånd som knyttes under krevende operasjoner kan ivaretas, legger han til.
 
Et senter for alle
Tidligere forsvarssjef, general Arne Solli, har ledet arbeidsgruppen som på vegne av forsvarssjefen har sett på behov, kompetanse, kostnader og infrastruktur til et veteransenter.

Arbeidsgruppen er ikke i tvil om at Forsvaret bør opprette et rekreasjonssenter for veteraner for å ta vare på personellet også etter at de har avsluttett en skarp internasjonal operasjon.
– Forsvaret trenger et veteransenter som utfyller sivile og militære tilbud. Det er viktig at et kommende rekreasjonssenter ikke konkurrerer med allerede etablerte tilbud i helsevesenet, forteller Solli.
 
Tilby aktiviteter
Senteret må kunne tilby tjenester til hele spennvidden av veteraner, fra de som nettopp har kommet hjem fra Afghanistan til veteranene fra den andre verdenskrig.
 
– En forutsetning er at senteret kan tilby medisinsk henvisning for de av veteranene som trenger det. Senteret må kunne tilby flere aktiviteter, og ha tilgang til både lege og fysioterapeut, sier Solli.
 
I utredningen er det anbefalt at veteransenteret må kunne huse mellom 40 og 50 personer, og senteret bør ha en størrelse på ca 2100 kvadratmeter. Arbeidsgruppen foreslår at senteret administrativt legges under Veteranadministrasjonen i Personell-, økonomi- og styringsstaben (Pøs).
 
Veteran en hedersbetegnelse
Solli utrykker takknemlighet for å ha fått lov til å lede utredningsarbeidet.
– Det har vært spennende å jobbe med folk fra flere ulike kompetanseområder, sier Solli, som understreker at det å være veteran er en hedersbetegnelse og ingen diagnose.
 
Sjefen for Pøs, Espen Amundsen, er svært fornøyd med utredningsjobben som er gjort. – Dere har gjort et godt stykke arbeid, og ved hjelp av den jobben dere har gjort skal vi få realisert velferds- og rekreasjonssenteret for veteraner. Arbeidet videreføres nå i linjen, og Pøs leder dette arbeidet, forteller han.
 
Det er så langt ikke tatt stilling til hvor det kommende veteransenteret skal plasseres. Målsettingen er at dette blir avklart snarest mulig, slik at et eget veteransenter kan bli operativt i nær fremtid.

 
Sist oppdatert:03.11.2007 02.16.03
  

Kilde: norvetnet.no