Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel204.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


5/31/2007
Mood: Klarere politisk mandat!

Robert MoodGeneralinspektør for Hæren, Robert Mood, etterlyser en bred faglig sammensatt "møteplass" og et klarere militærpolitisk mandat for å nå målene i internasjonale operasjoner.  Det som er viktig, er at vi – som representerer den militære delen av internasjonale operasjoner – opererer under et sterkt og klart mandag i samhandling mellom politiske, diplomatiske og humanitære drivkrefter, sier Mood.

Klippet fra mil.no
(Tekst: Kristoffer Thoner, Foto:Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

- Det er vesentlig at det militære i det store og hele ses på som en underordnet støttefunksjon. Man kan ikke bygge fred kun med militær makt. Det må et samspill til – mellom politiske, militære og diplomatiske krefter, understreker generalmajor Robert Mood.

Det var en ytterst engasjert generalinspektør for Hæren som talte foran de frammøtte tilhørerne på Krigsskolen på Linderud sist torsdag. Generalmajoren pekte på det han mener kan bli kjepphesten for utfallet av internasjonale operasjoner dersom det ikke gjøres noe med.

Etterlyser klarere mandat
Mood mener det ikke er tilfeldigheter at framdriften i Afghanistan og Irak ikke er større enn den er. Generalinspektøren går så langt som å kalle det et politisk nederlag.

- Og årsaken er enkel: Det har hele tiden manglet et internasjonalt helhetsbilde.

Og generalmajoren peker på flere eksempler der nettopp mangelen på en slik helhetstenkning har blitt skjebnesvanger.

- Både i Darfur og i Rwanda, for å bruke to eksempler, manglet de militære et klart og tydelig mandat. Uklare mål og dårlige trente styrker utløser aggresjon og uforutsigbarhet hos menneskeheten.

Han fortsetter:
- Det som er viktig, er at vi – som representerer den militære delen av slike internasjonale operasjoner – opererer under et sterkt og klart mandag i samhandling mellom politiske, diplomatiske og humanitære drivkrefter. Med klare engasjementsregler er det lettere å nå målene våre hurtigere, hevder den erfarne offiseren.

- En bred møteplass
Og for å få til dette foreslår Robert Mood en opprettelse av en slags "møteplass".
- Vi må etterstrebe felles samhandling og rolleforståelse. Hvor er lingvistene, sosialantropologene, historikerne og juristene ved Fellesoperativt hovedkvarter?
For det er nettopp slike kombinasjoner Mood mener vil bli avgjørende i framtida. - Bør vi også utfordre den norske departementsstrukturen med å samkjøre Utenriks-, Forsvars- og Justisdepartementet når det kommer til militærpolitiske spørsmål?

Og hensikten hans er enkel:
- I Norge burde vi drøfte et samarbeidsråd hvor vi med jevne mellomrom møtes og diskuterer situasjoner og operasjoner med alle aktørene samtidig.

 

Sist oppdatert:5/31/2007 5:40:47 AM
  

Kilde: norvetnet.no