Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel201.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


08.05.2007
Høytidelig markering
Frigjøringsdagen 8. maiI kveld – på frigjøringsdagen 8. mai – urfremfører Marinemusikken en egen hylningsmarsj til krigsseilerne fra Marinen og handelsmarinen.  Det er viktig å bruke frigjøringsdagen til ettertanke og refleksjoner over den innsatsen våre krigsveteraner gjorde for fred og frihet under den 2. verdenskrig, mener generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth.
 
 
Kilde mil.no

Det er generalinspektøren for Sjøforsvaret som har bestilt marsjen som er komponert av den tidligere marinemusikeren Stig Nordhagen. Marsjen urfremføres av Marinemusikken under en konsert i Risørhuset i kveld.

Før konserten gjennomføres det bekransninger i Risør ved Erik Byes enke, Tove Bye, og i Konvoibyen, hvor pensjonert flaggkommandør Pål Henning Sæthre legger ned krans.

Viktig å minnes
Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, mener det er viktig – både i dag og i fremtiden – å minne hverandre om den innsatsen norske krigsveteraner gjorde under den 2. verdenskrig.

– 8. mai gir rom for ettertanke. Disse veteranene var med og la grunnlaget for at vi har hatt fred og frihet i Norge i over 60 år. De la også grunnlaget for den vekst og utvikling landet vårt har gjennomgått disse årene, sier Finseth.

Sikrer fred og frihet
Finseth ser klare paralleller med krigsseilerne og dagens Sjøforsvar når det gjelder betydningen for Norges frihet.

– På samme vis som våre krigsseilere i Marinen og i handelsflåten – på havet og langs kysten vår – var med og la grunnlaget for fred, frihet og velstandsutvikling i etterkrigstiden, er Sjøforsvaret i dag og i fremtiden med på å sikre fred og frihet og vår fremtidige velstandsutvikling – langs kysten og på havet – her hjemme og ute i internasjonal tjeneste, avslutter generalinspektøren.

Sist oppdatert:08.05.2007 23.41.40
  

Kilde: norvetnet.no