Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel191.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11.04.2007
UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
Norsk FN soldat i Somalia - UNOSOMUD arrangerte det første i en serie av regionale seminarer om trender og utfordringer knyttet til FNs flerdimensjonale og integrerte fredsoperasjoner i Beijing 26. – 27. mars. Seminaret ble avholdt sammen med Forsvarsdepartementet og det kinesiske utenriksdepartementet.
 
 
 
Kilde: UD
 
Seminaret ble ledet av statssekretær Espen Barth Eide og Kinas viseutenriksminister Cui Tiankai. Konferansen samlet deltakelse på høyt nivå fra over 20 asiatiske land, både fra troppebidragsland som India, Nepal, Bangladesh og Pakistan, og fra land med pågående FN-operasjoner som Øst-Timor og Afghanistan.

Seminarets hovedmålsetning var å engasjere asiatiske land, med et særlig fokus på Kina, i hvordan vi skal støtte opp om og styrke moderne, integrerte FN-operasjoner. De fem største troppebidragsytende landene til FNs fredsoperasjoner er alle asiatiske. Kina er det faste medlemmet av FNs sikkerhetsråd som bidrar mest til FN-ledede operasjoner i dag og har 1800 personell utplassert i 12 av FNs operasjoner.

Blandingen av stater som bidrar med tropper og stater som har FN-operasjoner på sitt territorium ga en god dynamikk i diskusjonene. Det ble understreket av samtlige deltagere at militærmakt ikke må sees isolert men i sammenheng med politiske, økonomiske, sosiale og humanitære virkemidler. Det er viktig at disse ulike virkemidlene koordineres enda bedre enn i dag. Ikke minst i en tid hvor FN er under sterkt press, med over 100.000 kvinner og menn utplassert i 18 operasjoner hvorav flertallet er komplekse og integrerte operasjoner.

Et nettverk er etablert på bakgrunn av seminaret, med Kina og Norge i ledelsen, som vil fortsette kontakten og samarbeidet om problemstillingene nevnt overfor i tiden framover. Seminarserien fortsetter i Addis Abeba 26.-27. april, i Berlin 7. mai, i Genève 11. mai, i New York 24.-25. mai og i Oslo 24.-25. oktober (sluttkonferansen). 

Sist oppdatert:11.04.2007 02.16.00
  

Kilde: norvetnet.no